MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các thông tin bổ sung về Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 5 minutes 97 views
Cách sử dụng cuốn sách

Để khai thác tối đa hiệu quả của sách này:

 • Đọc sách kết hợp nghe giảng hoặc xem video
 • Làm bài tập cuối chương
 • Nêu câu hỏi hoặc thắc mắc lên Topic hỗ trợ người học trên diễn đàn MES LAB
 • Học song song với thực hành, sử dụng các biểu mẫu để hoàn thiện dự án
 • Đề xuất phản hồi để sách ngày càng hoàn thiện
 • Giữ sách cẩn thận để sau này đổi bản mới

Một số vấn đề khác

#1: Những khó khăn khi làm sản phẩm

Phát triển sản phẩm là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên môn, chịu tác động cùng lúc nhiều yếu tố kinh tế, kỹ thuật

#2: Nhân sự tham gia dự án sản phẩm

Nhân sự tham gia dự án thường rất đa dạng và đến từ các ngành khác nhau. Có 3 ngành chính:

 • Marketing
 • Thiết kế
 • Chế tạo

Việc xây dựng đội ngũ ảnh hưởng đến kết quả cộng tác và hiệu suất làm việc của cá nhân và toàn bộ nhóm. Có các hình thức tổ chức cơ bản sau:

 • Tổ chức theo chuyên môn (phòng ban)
 • Tổ chức theo dự án
 • Tổ chức kiểu hỗn hợp

Leave a Comment

CONTENTS