MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình của sự đồng cảm

Estimated reading: 9 minutes 78 views
6 bước để đồng cảm với khách hàng
“Sự đồng cảm chỉ có được khi bạn đồng hành và trải nghiệm cùng người dùng để thật sự hiểu các nhu cầu vật chất, tinh thần và thế giới quan của họ để tìm ra những giá trị thiết thực nhất cho họ” – “An Introduction to Design Thinking Process Guide” - Institute of Design at Stanford.
Bước 1: Xác định vấn đề
Xác định xem với sản phẩm mình định phát triển, khách hàng sẽ quan tâm đến những vấn đề gì. Tạo một checklist để theo dõi.
Bước 2: Tìm hiểu kiến thức liên quan
Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến chủ đề sản phẩm đang phát triển để chốt lại danh sách các vấn đề sẽ tìm hiểu cũng như để thảo luận, tương tác tốt nhất với khách hàng
Bước 3: Chọn đối tượng phỏng vấn
Chọn đúng đối tượng: khách hàng mục tiêu. Chọn đủ theo mức độ
 • Những người mua sản phẩm
 • Những người dùng sản phẩm
 • Những người quan tâm đến sản phẩm
 • Chọn đúng và đủ đối tượng có ý nghĩa rất quan trọng cho các bước thực hiện sau này, đặc biệt trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn ý tưởng
  Bước 4. Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu
  Phương pháp tốt giúp thu thập dữ liệu hiệu quả để thấu hiểu không chỉ riêng cá nhân mà cả những tương tác giữa họ và cộng đồng trong từng hoàn cảnh
  Bước 5. Phỏng vấn khách hàng
  Nghệ thuật phỏng vấn là sự cân bằng giữa nhu cầu tìm hiểu thông tin và thu hút được cảm tình của người được phỏng vấn để có thể thu nhận được những chia sẻ chân thực của họ
  Bước 6. Tổng hợp thông tin
  Tổng hợp các dữ liệu thu được thành một tài liệu thống nhất và có hệ thống để tiện cho việc phân tích và làm các bước tiếp theo.

  Leave a Comment

  CONTENTS