MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đồng cảm với khách hàng

Estimated reading: 3 minutes 72 views
“Đồng cảm” nghĩa là gì?
“Đồng cảm là khả năng thấu hiểu những cảm giác, mong muốn, ý tưởng, hành động của người khác bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh giống như họ.” (Encylopedia Britannica)
Kết luận
  • Đây là bước đầu tiên của quá trình Phát triển sản phẩm và mang triết lý “Thiết kế hướng người dùng” (Human Centered Design)
  • “Trong triết lý thiết kế hướng người dùng, sự đồng cảm là trái tim của thiết kế. Nếu không hiểu thấu đáo cách nhìn nhận, cảm xúc và trải nghiệm của họ, dấu ấn của thiết kế chỉ là sự vô nghĩa” – Tim Brown, Giám đốc điều hành của IDEO.

Leave a Comment

CONTENTS