MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Những cách thức nâng cao hiệu quả phỏng vấn

Estimated reading: 5 minutes 71 views
Chuẩn bị chu đáo các câu hỏi
Các câu hỏi phải liền mạch, tiếp cận vấn đề theo hướng chi tiết dần nhằm tạo cảm giác thoải mái, hấp dẫn và không bị lạc hướng
Luyện tập trước các tình huống giả định
 • Giúp lựa chọn cách thức tiếp cận hiệu quả nhất
 • Giúp chủ động trước các phát sinh có thể có khi phỏng vấn
 • Tìm kiếm các cách thức phỏng vấn hiệu quả
 • Hỗ trợ việc tự đào tạo và nâng cao kinh nghiệm cho các thành viên trong nhóm thiết kế
 • Rèn luyện kỹ năng giao tiếp
Kỹ thuật phỏng vấn linh hoạt
 • Thuyết phục người được phỏng vấn cho xem những đồ vật hoặc nói về những đối tượng, dụng
  cụ, không gian,...có tác động hay ảnh hưởng tới họ
 • Đề nghị người được phỏng vấn diễn giải những kinh nghiệm, trải nghiệm của họ bằng hình vẽ phác họa hoặc giản đồ để dê hiểu hơn
 • Dùng “5 câu hỏi tại sao” để giúp đào sâu và tìm kiếm nguyên nhân thực sự cho những hành động
  hoặc mối quan tâm của người được phỏng vấn
 • Trong một vài trường hợp, đề nghị khách hàng mô tả kỹ hơn những suy nghĩ của họ để thật sự hiểu lý do thúc ép những hành vi hoặc hoạt động đó

Leave a Comment

CONTENTS