MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu tham khảo

Estimated reading: 4 minutes 75 views
Xem Phụ lục 3
 • Biểu mẫu #5
 • Biểu mẫu #5b
 • Biểu mẫu #6
 • Biểu mẫu #7
 • Biểu mẫu #8
 • Biểu mẫu #9

Bài tập

Bài tập 1
 • Giả sử bạn đang quan tâm đến việc đầu tư hoặc làm việc tại một công ty nào đó (FPT, ví dụ thế). Bạn hãy chọn 1 công ty mà bạn quan tâm sau đó vào internet tìm kiếm các báo cáo hàng năm hoặc các tư liệu nói về chiến lược dài hạn của họ. Hãy mô tả đơn giản xem chiến lược đó là gì (2 đến 3 dòng).
 • Hãy tìm hiểu xem công ty đó có những dòng sản phẩm nào và sản phẩm mới nhất của họ là sản phẩm gì. Theo nhận định của bạn, những sản phẩm của công ty này có khớp với chiến lược dài hạn mà họ đã đề ra (bên trên) hay không?
Bài tập 2
Giả sử bạn đang phát triển một loại bút viết mới để xâm nhập thị trường, hãy viết Problem Definition theo cách hiểu của bạn.
Bài tập 3
Hãy dựng bản Mission Statement của dự án bút bi nói trên.
Bài tập 4
Khảo sát nhu cầu khách hàng (test 1 nhóm bạn chừng 5-10 người) và tiến hành thu thập nhu cầu, sắp xếp, gán độ quan trọng, chuyển đổi thành các đại lượng và xác lập yêu cầu sản phẩm đối với chiếc bút bi ở bài tập trước.
Bài tập 5
 • Lấy vài ví dụ về cách dịch nhu cầu khách hàng sang ngôn ngữ của nhóm thiết kế
 • Độ quan trọng của mỗi nhu cầu nói lên điều gì? Làm thế nào để xác định được độ quan trọng đó?
 • Độ quan trọng này có ý nghĩa gì khi cần thỏa hiệp kinh tế - kỹ thuật?
Bài tập 6

Sản phẩm dự kiến là 1 chiếc ba lô học sinh. Hãy "dịch" các câu nói của khách hàng sau thành ngôn ngữ mà nhóm thiết kế sử dụng:

 • "Mấy miếng da ở dưới đáy ba lô bị xước hết, nhìn xấu quá!"
 • "Chiếc ba lô này quan trọng như cuộc sống của tôi, tôi không thể đánh mất nó."
Bài tập 7
 • Sản phẩm là bút bi. Liệt kê các đại lượng (metric) giúp đối với yêu cầu "viết đẹp" của khách hàng (chỉ cần ghi tên đại lượng và đơn vị đo (nếu có thể), không cần ghi giá trị)
 • Sản phẩm là tấm lợp mái nhà. Hãy đề ra một/vài đại lượng thỏa mãn nhu cầu "dùng được nhiều năm"
Bài tập 8
 • Hãy thử tái hiện lại đầy đủ bảng tương quan nhu cầu – đại lượng của dự án Coolice của MES LAB
 • Tìm hiểu về khái niệm House of Quality trên internet và thử áp dụng nó để mô tả mối quan hệ giữa nhu cầu – đại lượng trong trường hợp vừa nêu

Leave a Comment

CONTENTS