MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các bước xác lập bài toán phát triển sản phẩm

Estimated reading: 14 minutes 83 views
Làm rõ nhiệm vụ bằng Problem Definition
 • Dùng một vài câu ngắn gọn, súc tích nêu bật nội dung của bài toán
 • Có thể ghi kèm các yêu cầu, ràng buộc sơ bộ
 • Đây là đầu mối quan trọng nhất để bắt đầu một dự án nghiêm túc, có tính khoa học
 • Việc đưa ra Problem Definition giúp khoanh vùng sản phẩm, tập trung nguồn lực và có vai trò định hướng hiệu quả, tránh lan man
Chiến lược và các phương án cạnh tranh
 • Xác định chiến lược sản phẩm
 • Xác định chiến lược cạnh tranh
 • Xác định phân khúc thị trường
 • Xác định chiến lược công nghệ
Kiểm tra các nguồn lực hiện có và ưu tiên
 • Nguồn lực bao gồm: Nhân lực, nguồn vốn, vật tư, hạ tầng (nhà xưởng, kho bãi, vận tải,...) và mạng lưới (nhà cung cấp, nhà phân phối, các đối tác,...)
 • Dự án sản phẩm chỉ khả thi khi tổng nguồn lực hiện có và nguồn lực có thể huy động lớn hơn khối lượng cần tiêu hao trong suốt khoảng thời gian tiến hành dự án
 • Ưu tiên các dự án dựa trên tiêu chí phù hợp với nguồn lực có thể đáp ứng và phù hợp với chiến lược cạnh tranh đã đề ra.
Tổng kết nhiệm vụ với Mission Statement

Mission Statement là bản tổng kết nhiệm vụ với chức năng nêu những thông tin cơ bản nhất của dự án:

 • Tên sản phẩm là gì, mô tả sơ bộ về sản phẩm
 • Mục tiêu kinh doanh cơ bản
 • Phân khúc khách hàng sơ cấp và thứ cấp
 • Các giả định và các ràng buộc về nguồn lực
 • Các nhân sự và đối tác, khách hàng,...liên quan đến dự án

Biểu mẫu thực hành cho Mission Statement được cho ở phần Phụ lục 3 của sách

Xây dựng yêu cầu đối với sản phẩm (Requirements)
Requirements là bảng tổng kết các yêu cầu mà sản phẩm cần đáp ứng để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và phù hợp với điều kiện thực tế cũng như chiến lược của doanh nghiệp đã đề ra. Các bước tiến hành:
 • Danh sách nhu cầu khách hàng đã có ở bước Đồng cảm
 • Chuyển đổi nhu cầu thành các đại lượng đo được
 • So sánh với sản phẩm cạnh tranh trên thị trường
 • Cân đối và chốt lại các yêu cầu đối với sản phẩm
Kết luận

Trên đây là danh sách các nhu cầu đã được dịch sang ngôn ngữ của nhóm thiết kế và phân cấp mẹ – con. Số trong ngoặc thể hiện độ quan trọng của từng nhu cầu

Xây dựng yêu cầu đối với sản phẩm (Requirements)

So sánh với sản phẩm cạnh tranh & cân đối yêu cầu với sản phẩm

 • Chọn các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường
 • Mua mẫu, mượn mẫu để thử nghiệm, đo đạc trực tiếp
 • So sánh thông số của các sản phẩm đó để làm căn cứ chọn thông số cho sản phẩm của mình
 • Cân đối sao cho thông số cạnh tranh & phù hợp nguồn lực & chiến lược cạnh tranh của mình (bài toán thỏa hiệp kinh tế - kỹ thuật)
Xây dựng yêu cầu đối với sản phẩm (Requirements)
So sánh với sản phẩm cạnh tranh & cân đối yêu cầu với sản phẩm
Bài toán phát triển sản phẩm
Phát triển sản phẩm [Tên sản phẩm] với [Mô tả sản phẩm] và đáp ứng các yêu cầu sơ bộ như sau: [Trình bày bảng yêu cầu sản phẩm]
[Mission Statement của dự án sản phẩm đính kèm]

Leave a Comment

CONTENTS