MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác lập bài toán phát triển sản phẩm

Estimated reading: 6 minutes 82 views
Việc này làm gì?
 • Làm rõ nhiệm vụ của dự án phát triển sản phẩm: Sẽ làm sản phẩm gì, phục vụ cho ai
 • Chốt lại chiến lược phát triển sản phẩm: thế mạnh là gì, cạnh tranh bằng “vũ khí” gì
 • Xác định các nguồn nhân, tài, vật lực chúng ta đang có và có thể huy động
 • Timeline dự án: dự án sẽ phát triển trong bao lâu, lộ trình như thế nào, mỗi giai đoạn sẽ làm gì
 • Yêu cầu chi tiết đối với sản phẩm như thế nào
Thực hiện khi nào?
 • Sau khi tiến hành đồng cảm với khách hàng và nắm được = những nhu cầu thiết yếu của họ với sản phẩm
 • Là tiền đề cho việc sáng tạo ý tưởng sản phẩm, thiết kế chi tiết và triển khai thử nghiệm, sản xuất, phân phối,...về sau
Tại sao cần làm việc này?
 • Làm rõ mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của sản phẩm để có tầm nhìn dài hạn và nắm bắt các nhiệm vụ ngắn hạn
 • Vạch ra các kế hoạch phát triển bài bản, thống nhất
 • Các thành viên trong dự án sản phẩm có cái nhìn giống nhau, đồng tâm, nhất trí dồn sức cho dự án
 • Kiểm soát tiến độ dự án, kịp thời đưa ra điều chỉnh
 • Chuẩn bị đầy đủ cho bước tạo ý tưởng và thiết kế tiếp theo
 • Bước này có tầm quan trọng chiến lược
Tiến hành như thế nào?
 • Làm rõ nhiệm vụ: Problem Definition
 • Chiến lược: Các phương án cạnh tranh
 • Kiểm tra các nguồn lực hiện có và xác định ưu tiên
 • Tổng kết nhiệm vụ: Mission Statement
 • Xây dựng các yêu cầu đối với sản phẩm (thông số, tính năng,...) dựa trên các nhu cầu đã thu thập, đối thủ cạnh tranh hiện tại và tình hình thực tế của bản thân doanh nghiệp Require Ideate Make Evaluate

Leave a Comment

CONTENTS