MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Câu chuyện về Ý tưởng sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 72 views
Apple và điện thoại iPhone

Năm 2007, iPhone của Apple đã thay đổi hoàn toàn thị trường điện thoại di động. Một số câu hỏi có thể được nêu ra:

  • Có phải ngẫu nhiên mà Apple nghĩ ra ý tưởng về iPhone?
  • Để phát triển và hoàn thiện ý tưởng đó, họ đã phải trải qua những gì?
  • Khi hiện thực hóa ý tưởng thành bản thiết kế, họ phải chú ý đến những gì?
  • Có cách nào để các bạn cũng có thể phát triển được những ý tưởng tốt hay không?

Chương này sẽ giải đáp những câu hỏi trên.

Một số ví dụ thành công nhờ ý tưởng xuất sắc

Leave a Comment

CONTENTS