MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

F2 & F3: Sàng lọc và tối ưu hóa ý tưởng sản phẩm

Estimated reading: 5 minutes 88 views
Mục đích của việc sàng lọc và tối ưu hóa ý tưởng sản phẩm là gì?
 • Bản chất của việc sàng lọc là so sánh để lựa chọn ý tưởng tốt
 • Loại bỏ các ý tưởng không tốt, không khả thi, tập trung vào ý tưởng tốt
 • Chọn được những ý tưởng tốt nhất
 • Kết hợp, khai thác ưu điểm của các ý tưởng để tạo thành ý tưởng tối ưu
 • Hoàn thiện ý tưởng để chuẩn bị cho bước đánh giá tiếp theo
Các cách sàng lọc ý tưởng
 • Biểu quyết giơ tay
 • Bỏ phiếu kín
 • Web survey/Poll
 • Chấm điểm theo thứ hạng
 • Ưu/Nhược điểm
 • Trưởng nhóm quyết định
 • VRIN
 • Ma trận quyết định
Cách sàng lọc được khuyên dùng: Quá trình 2 bước
 • Sơ loại: Dùng VRIN hoặc biểu quyết, survey,…để giảm số lượng ý tưởng xuống còn dưới 10 ý tưởng
 • Chung kết: Sử dụng ma trận lựa chọn để tìm ra các ý tưởng tốt nhất một cách định lượng và khách quan

Leave a Comment

CONTENTS