MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

F 5: Hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm thành concept

Estimated reading: 3 minutes 85 views
Tạo, lựa chọn và tối ưu hóa concept
  • Concept là bản thiết kế ban đầu của sản phẩm, là xấp xỉ của sản phẩm tương lai
  • Để tạo ra concept, cần bán vào các yêu cầu sản phẩm và bản thân ý tưởng đã đề ra, kết hợp các phương án công nghệ khả dĩ để ra được nhiều concept khác nhau đáp ứng
  • Quá trình lựa chọn và tối ưu hóa concept có thể sử dụng kỹ thuật tương tự đối với ý tưởng (VRIN + Ma trận quyết định)
  • Chi tiết về tạo concept có thể xem ở Phụ lục 1
Các kỹ thuật cần nắm để thiết kế concept sản phẩm
  • Kiến trúc sản phẩm: Dùng để thiết kế sản phẩm ở cấp độ hệ thống, xem sản phẩm gồm những phần nào, liên quan với nhau ra sao
  • Thiết kế công nghiệp: Dùng để thiết kế kiểu dáng sản phẩm, giao diện người dùng, cách vận hành, trải nghiệm khi sử dụng,…
  • Thiết kế cho môi trường: Thiết kế nhằm đảm bảo hạn chế đến mức tối thiểu các tác động môi trường của sản phẩm làm ra
  • Thiết kế cho chế tạo: Thiết kế nhằm tối thiểu hóa chi phí sản xuất, lắp ráp sản phẩm cũng như đơn giản hóa việc sử dụng, tháo lắp, bảo trì sản phẩm cho người dùng sau này
  • Thiết kế kỹ thuật: Bao gồm các thiết kế chuyên sâu về cơ khí, điện, điện tử, điều khiển, lập trình,…Việc này được đảm nhận bởi các kỹ sư chuyên ngành
  • Hạch toán kinh tế sản phẩm: Tính toán để đảm bảo chỉ tiêu kinh tế của sản phẩm, bên cạnh chỉ tiêu kỹ thuật Chi tiết xin xem ở Phụ lục 1

Leave a Comment

CONTENTS