MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng quan về Ý tưởng sản phẩm

Estimated reading: 4 minutes 75 views
Ý tưởng sản phẩm là gì?
Ý tưởng sản phẩm, sau đây gọi tắt là “Ý tưởng”, là hình hài sơ khai ban đầu của sản phẩm, là hình dung về sản phẩm tương lai mà chúng ta định cung cấp cho khách hàng. Ý tưởng có thể ở dạng khái lược hoặc chi tiết.
Điều kiện cần và đủ cho một ý tưởng
 • Điều kiện cần: Có nhu cầu thị trường dành cho sản phẩm mà ý tưởng hướng đến
 • Điều kiện đủ: Doanh nghiệp có khả năng thực hiện ý tưởng (hoặc liên kết thực hiện)
Những đặc điểm cần có của một ý tưởng tốt (VRIN)
 • Có giá trị (V – Valuable): Ý tưởng phải phù hợp với định hướng chiến lược, tốt cho thương hiệu
 • Hiếm (R – Rare): Ý tưởng cần có độ “hiếm” nhất định, không phải ai cũng nghĩ ra được
 • Khó bắt chước (I – Inimitable): Ý tưởng cần có khả năng chống bắt chước, sao chép
 • Khó thay thế (N – Nonsubstituable): Ý tưởng cần phải có đặc tính khó bị thay thế bởi các ý tưởng khác.
Tại sao việc “làm ý tưởng” lại quan trọng?
Ý tưởng là khởi nguồn của sản phẩm. Không có sản phẩm nếu không có ý tưởng
 • Ý tưởng tốt chưa chắc sản phẩm đã tốt nhưng ý tưởng tồi thì chắc chắn sản phẩm tồi
 • Việc sàng lọc ý tưởng rất khắc nghiệt. Cần có rất nhiều ý tưởng mới ra được sản phẩm như ý
 • Nhiều khi chúng ta thường nghĩ ý tưởng của mình là hay, độc đáo trong khi ý tưởng đó hoặc đã có người làm, hoặc không hợp lý ở khía cạnh nào đó
Vì thế, một lộ trình mang tính logic, khoa học là cần thiết để giúp phát triển ý tưởng một cách chặt chẽ và vững chắc.
Việc làm ý tưởng này diễn ra khi nào?
 • Tạo ý tưởng diễn ra sau khi nhóm thiết kế xác lập rõ bài toán phát triển sản phẩm
 • Là tiền đề để có bản thiết kế concept, nhằm phục vụ tạo mẫu, thử nghiệm ở các bước sau

Leave a Comment

CONTENTS