MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Bước này làm gì?

Estimated reading: 6 minutes 85 views
Tạo mẫu sản phẩm (Prototyping)
Tạo mẫu sản phẩm (Prototyping) là thao tác nhằm mục đích tạo ra mẫu xấp xỉ của sản phẩm, mô tả sản phẩm một cách toàn diện hoặc ở một vài khía cạnh nhất định nhằm mục đích quan sát, thử nghiệm, kiểm tra, xác nhận về một hoặc nhiều đặc tính của sản phẩm
  • Các mẫu xe để thử nghiệm trên đường hoặc thử nghiệm va chạm
  • Các mô hình CAE của các kết cấu để kiểm tra bền
  • Các mẫu in 3D để giúp hình dung hình dáng của sản phẩm
Mỗi loại mẫu phù hợp với từng mục đích khác nhau và được tạo ra bởi các kỹ thuật khác nhau.

Phân loại mẫu sản phẩm

Mẫu vật lý (physical prototype)

Mẫu vật lý là mẫu được làm ra có hình hài cụ thể, bằng các vật liệu có thể cầm, nắm, sờ được. Mẫu vật lý thường được dùng để mô tả tính năng sản phẩm, hình dáng sản phẩm, cơ chế hoạt động, mang đến cảm nhận chân thực cho người xem. Nhược điểm của mẫu vật lý là nếu sản phẩm phức tạp, việc tạo mẫu sẽ mất thời gian và đắt tiền

Mẫu phân tích (analytical prototype):
  • Mẫu phân tích là các mô hình sản phẩm ở dạng phi vật lý, thường là các chương trình mô phỏng máy tính, các phương trình toán lý mô tả hệ thống hoặc các mô hình 3D trên phần mềm CAD. Mẫu phân tích thường được dùng để mô tả đặc tính của sản phẩm, để kiểm nghiệm về mặt kỹ thuật cũng như mô phỏng sản phẩm trong các điều kiện làm việc khác nhau.
  • Ưu điểm của mẫu phân tích là có thể dựng mẫu nhanh, dễ sửa chữa mẫu và tiết kiệm kinh phí (trừ trường hợp phần mềm mô phỏng mẫu quá đắt).
  • Nhược điểm của mẫu phân tích là tính trực quan kém, không tác động mạnh về mặt giác quan như mẫu vật lý, khó cảm nhận được bề mặt, khối lượng, các chỉ tiêu ergonomics…
Mục đích của việc tạo mẫu sản phẩm là để:
  • Tìm hiểu và thử nghiệm, nhằm trả lời các câu hỏi về hiệu năng, độ khả dụng của sản phẩm
  • Truyền đạt, nhằm demo sản phẩm để lấy ý kiến phản hồi
  • Tích hợp, nhằm kết hợp các hệ thống con vào hệ thống lớn
  • Tạo mốc phát triển nằm trong lịch trình của nhóm thiết kế
Với các mục đích Tìm hiểu, Truyền đạt, Tích hợp và Tạo mốc như trên, theo bạn loại mẫu nào sẽ phù hợp với mục đích nào?

Phân loại mẫu sản phẩm

Mẫu toàn diện (comprehensive prototype):
Mẫu toàn diện là mẫu mang đầy đủ hình dáng, tính năng của sản phẩm. Các mẫu này thường được dùng khi cần đưa mẫu cho khách hàng xem thử để kiểm tra lỗi lần cuối trước khi chốt lại thiết kế cuối cùng của sản phẩm. Tương tự như mẫu vật lý đã nêu, tạo mẫu toàn diện mất nhiều thời gian và tốn kém (với sản phẩm phức tạp). Do đó, mẫu toàn diện thường được tạo ở giai đoạn cuối của quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
Mẫu tập trung (focused prototype):
Mẫu tập trung là mẫu chỉ phản ánh một hoặc một vài phần hình dáng, tính năng của sản phẩm, được làm ra để thử nghiệm một vài tiêu chí thiết kế nhất định. Ví dụ: Mẫu làm bằng bọt, bìa carton để xem hình dáng sản phẩm, các bảng mạch mô phỏng mạch của sản phẩm để thử nghiệm các tính năng về điện, điện tử. Việc tập trung vào mô tả một hoặc một vài khía cạnh của sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí và cho kết quả chính xác hơn (ở phạm vi hẹp hơn)

Leave a Comment

CONTENTS