MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Vì sao tạo mẫu lại quan trọng?

Estimated reading: 3 minutes 79 views
Nếu bỏ qua việc tạo mẫu sản phẩm, những tình huống sau có thể xảy ra:
  • Các tính năng của sản phẩm có thể sẽ không như dự kiến vì các tính toán, mô phỏng,…khi thiết kế thường không tính được hết các ẩn số và sự tương tác qua lại giữa chúng
  • Phản ứng của người dùng và bản thân nhóm thiết kế với hình dáng, kích thước và tính thẩm mỹ của sản phẩm có thể sẽ rất khác so với nhìn bản vẽ
  • Không thể thử nghiệm, lấy phản hồi và cải tiến thiết kế do không có mẫu
  • Không kiểm định được độ bền, ổn định, an toàn,..của sản phẩm

Leave a Comment

CONTENTS