MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết Chương 5

Estimated reading: 2 minutes 84 views
  1. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Tạo mẫu sản phẩm, phân loại mẫu và các ưu nhược điểm của các loại mẫu khác nhau cũng như một số phương pháp tạo mẫu thủ công & hiện đại
  2. Chúng ta đã xem xét 3 phương pháp tạo mẫu nhanh là SLA, FDM và SLS cùng các ví dụ minh họa
  3. Chương này đã giới thiệu đến bạn đọc hai chủng loại máy in 3D dựa trên 2 công nghệ khác nhau
  4. Khái niệm tạo mẫu kèm theo trải nghiệm sản phẩm dịch vụ được đưa vào phần cuối chương (giải thích thông qua bài giảng)
Kết luận

Với sự phát triển của công nghệ in 3D, việc tạo mẫu sản phẩm sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phụ trợ, việc tạo mẫu đúng đắn và hiệu quả đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về sản phẩm, quá trình phát triển để có chiến lược tạo mẫu tốt nhất, tiết kiệm nhất.

Leave a Comment

CONTENTS