MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Câu chuyện về mẫu sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 83 views
MES LAB và dự án Coolice
Năm 2014, MES LAB tiến hành dự án Coolice (xem Chương 3), một số vấn đề đặt ra:
  • Làm thế nào để xem sản phẩm có làm mát đủ hay không? (Mô phỏng khí động lực học quá phức tạp)
  • Làm sao để cảm nhận rõ về hiệu ứng gây ra do kích thước, hình dáng và kết cấu của sản phẩm với người dùng?
  • Làm sao để phát hiện những điểm bất hợp lý trong thiết kế mà không thể nhìn thấy trên bản vẽ?
 Mẫu vật lý của sản phẩm sẽ giúp sáng tỏ những băn khoăn trên.

Leave a Comment

CONTENTS