MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Một số lưu ý để áp dụng hiệu quả

Estimated reading: 2 minutes 85 views
  1. Đọc sách kết hợp với xem video bài giảng. Làm đủ các bài tập.
  2. Đọc các tài liệu tham khảo đính kèm trong mỗi topic bài giảng trên box hỗ trợ người dùng sách
  3. Tích cực đặt câu hỏi cho tác giả về những vấn đề trong sách (trên box hỗ trợ)
  4. Tìm cách áp dụng những điều đã học vào các bài toán thực tế trong công việc và cuộc sống
  5. Lập nhóm thực hành, triển khai các dự án sản phẩm thực tế
  6. Học cách sử dụng và sáng tạo các biểu mẫu dựa trên các mẫu trong sách
  7. Nhất quán tư duy: Giải pháp = Quy trình + Kỹ thuật
  8. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các nội dung bổ sung mới nhất từ tác giả

Leave a Comment

CONTENTS