MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quy trình Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 76 views
Mô tả
  • Quy trình Phát triển sản phẩm + các Kỹ thuật kèm theo là chìa khóa để giải bài toán sản phẩm
  • Sử dụng quy trình dựa theo Design Thinking (Tư duy thiết kế): Quy trình phát triển nhanh, đề cao tạo mẫu và thử nghiệm, đặt khách hàng vào trung tâm.
  • Qui trình có thể gọi là PRIME (Play, Require, Ideate, Make, Evaluate)
  1. Đồng cảm: Hiểu khách hàng, nắm bắt nhu cầu của họ bằng cách trải nghiệm trong hoàn cảnh của họ
  2. Xác định vấn đề: Đặt bài toán phát triển sản phẩm, nêu các yêu cầu thiết kế, xác định lộ trình dự án sản phẩm
  3. Tạo ý tưởng: Đề ra ý tưởng, brainstorm để nhân thêm nhiều ý tưởng, sàng lọc để chọn ý tưởng tốt, hoàn thiện ý tưởng và đánh giá khả thi trước khi thiết kế chi tiết hóa ý tưởng
  4. Tạo mẫu: Hiện thực hóa ý tưởng và thiết kế thành các sản phẩm mẫu bằng nhiều kỹ thuật khác nhau
  5. Thử nghiệm: Thử nghiệm sản phẩm về mặt kỹ thuật và về phản hồi cũng như xu hướng mua hàng của các khách hàng tiềm năng, từ đó đánh giá khả năng thành công của sản phẩm nhằm đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp

Leave a Comment

CONTENTS