MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Sản phẩm và Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 82 views
Kết luận
  • Sản phẩm được hiểu là những gì doanh nghiệp cung cấp cho   khách hàng
  • Sản phẩm có thể là hàng tiêu dùng, thực phẩm, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, đồ gia dụng,…và thậm chí cả các dịch vụ
  • Phát triển sản phẩm là bài toán tổng hợp, đòi hỏi phải làm tốt ở nhiều khâu
  • Sản phẩm là cốt lõi của doanh nghiệp và Phát triển sản phẩm là yếu tố quyết định thành bại.
  • Sự khác biệt rất lớn giữa doanh nghiệp thành công hay thất bại là do chiến lược Phát triển sản phẩm.
  • Chiến lược đúng đắn: Làm ra sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng

Leave a Comment

CONTENTS