MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế cho chế tạo

Estimated reading: 2 minutes 96 views
Khái niệm
Thiết kế cho chế tạo (Design for Manufacturing – DFM) là hoạt động hợp lý hóa thiết kế được tiến hành nhằm mục đích giảm chi phí chế tạo sản phẩm. Phần này nhằm bổ sung kiến thức cho việc thiết kế sản phẩm ở Chương 4, tạo mẫu ở Chương 5 và chỉnh sửa thiết kế ở Chương 6.
  1. Ý nghĩa của DFM
  2. Quá trình tiến hành DFM
  3. Ước lượng chi phí sản xuất
  4. Thiết kế để giảm chi phí linh kiện
  5. Thiết kế để giảm chi phí lắp ráp
Nội dung chi tiết

Các bạn có thể đọc nội dung chi tiết các phần bên trái ở các file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách):

  • PL1#8: Thiết kế cho chế tạo

Leave a Comment

CONTENTS