MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Kiến trúc sản phẩm

Estimated reading: 13 minutes 91 views
Khái niệm
 • Kiến trúc sản phẩm chính là sơ đồ mô tả việc bộ phận nào của sản phẩm thực hiện chức năng gì (mối quan hệ giữa các bộ phận vật lý và các chức năng của sản phẩm)
 •  Kỹ thuật này bổ sung cho phần Thiết kế hiện thực hóa ý tưởng ở cuối Chương 4
Kiến trúc của bộ phận chiếu sáng trong hệ thống đèn LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của Rochester Institute of Technology.
Phân tích
 • Mỗi sản phẩm bất kỳ đều được cấu thành từ hai thành tố chính: phần “vật lý” là những chi tiết, cụm chi tiết,...sờ được, nắm được, nhìn thấy được và phần “phi vật lý” hay các “chức năng”, là các hoạt động, các chuyển biến bên trong sản phẩm mà chúng ta không thể “nhìn” hay “sờ” thấy
 • Thông thường, sản phẩm hiện đại được phân thành từng block (khối, mô đun) khác nhau
 • Kiến trúc sản phẩm chính là sơ đồ mô tả việc chức năng nào được gán cho block nào của sản phẩm. Nói cách khác, Kiến trúc sản phẩm cho chúng ta biết mối quan hệ giữa các bộ phận vật lý và các chức năng của sản phẩm
 • Kiến trúc sản phẩm là cốt lõi của việc Thiết kế sản phẩm ở cấp độ hệ thống
 • Việc xác định Kiến trúc sản phẩm đồng nghĩa với việc gán các chức năng cụ thể cho những bộ phận vật lý cụ thể làm cơ sở cho việc chi tiết hóa thiết kế cũng như xác định rõ những phần việc cần làm tiếp theo

                    Minh họa kiến trúc mô đun (bên trái) và kiến trúc tích hợp (bên phải).

Phân loại kiến trúc sản phẩm
 • Về cơ bản, chúng ta có 2 loại Kiến trúc sản phẩm: Kiến trúc mô đun (Modular) và Kiến trúc tích hợp (Integral)
 • Trong kiến trúc mô đun, các block vật lý được phân chia chức năng rõ ràng, mỗi block đảm nhận một chức năng nhất định, không chồng chéo
 • Trong kiến trúc tích hợp, các chức năng có thể chồng chéo, đan xen giữa các block: Mỗi block có thể tham gia đảm nhận ở nhiều chức năng khác nhau và mỗi chức năng có thể được đảm nhận bởi nhiều block
 • Trong thực tế, các sản phẩm thường sử dụng Kiến trúc Hỗn hợp, trong đó có một phần sử dụng kiến trúc mô đun (mỗi block đảm nhận một chức năng riêng) và một phần khác sử dụng kiến trúc tích hợp
Ví dụ về kiến trúc mô đun: Một ngôi nhà rộng, mỗi phòng một chức năng riêng biệt.
Ví dụ về kiến trúc tích hợp: Máy tính All in One PC của Dell. Nguồn ảnh: boingboing.net.
Mô đun hóa sản phẩm
 • Để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nhiều công ty thiết kế sản phẩm dưới dạng các mô đun lớn
 • Trong mỗi mô đun có thể có nhiều mô đun nhỏ hoặc cụm tích hợp
 • Các mô đun lớn này liên kết và tương tác với nhau qua các “giao diện” (interface) và đảm bảo hoạt động của sản phẩm
 • Việc phân chia sản phẩm thành các cụm mô đun lớn này và chia mô đun lớn thành các khối nhỏ hơn được gọi là mô đun hóa
Các kiểu liên kết mô đun
 • Liên kết slot
 • Liên kết bus
 • Liên kết sectional
Các kiểu liên kết
 • Liên kết slot là liên kết mà trong đó, mỗi block/mô đun liên kết với “nền” theo các “giao diện” khác nhau, các mô đun không thể hoán đổi slot cho nhau
 • Liên kết bus là liên kết trong đó các mô đun khác nhau liên kết với khối nền thông qua các giao diện giống nhau (gọi là các giao diện “chuẩn”). Trong liên kết bus, các mô đun có thể hoán đổi vị trí cho nhau
 • Liên kế sectional là kiểu liên kết mà trong đó, các mô đun kết nối với nhau trực tiếp, không cần thông qua bus chung hay khối nền. Các giao diện cũng là giao diện chuẩn
Ảnh hưởng của kiến trúc sản phẩm
 • Thay đổi sản phẩm
 • Đa dạng hóa sản phẩm
 • Tiêu chuẩn hóa
 • Nâng cao hiệu năng
 • Chi phí sản xuất
 • Quản lý dự án
Câu hỏi: Lấy ví dụ và phân tích ảnh hưởng của kiến trúc sản phẩm lên mỗi yếu tố nêu trên.
Các bước xác định kiến trúc sản phẩm
 • Tạo sơ đồ hệ thống: Liệt kê ra tất cả những chức năng có thể có của sản phẩm (ghi tên các chi tiết lên giấy, mỗi chi tiết một mảnh, và dán các mảnh giấy lên bảng)
 • Tạo các khối chức năng: Sau khi liệt kê tất cả các chức năng, các nhà thiết kế cần nhóm các chức năng có thể nhóm lại với nhau để tạo thành các khối (dán lại các mảnh giấy trên bảng sao cho các chức năng cần nhóm nằm cạnh nhau)
 • Tạo layout hình học: Layout hình học là bản vẽ phác thảo các khối chức năng của sản phẩm trong đó chỉ rõ khối nào nằm ở đâu, tiếp giáp những khối nào để thuận tiện nhất cho hoạt động của sản phẩm (vẽ bằng bút trên bảng, trên giấy hoặc dựng bằng vật liệu dễ cắt như xốp, carton,…)
 • Xác định tương tác: xác định các tương tác có thể có giữa các nhóm chi tiết nhằm làm rõ cơ chế hoạt động của sản phẩm cũng như những sự cố có thể phát sinh nhằm kịp thời sửa đổi, phòng ngừa Các kiến thức bổ sung về kiến trúc sản phẩm có thể xem ở file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách): PL1#5: Kiến trúc sản phẩm
Layout hình học của bộ phận năng lượng của sản phẩm dự án LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của Rochester Institute of Technology.

Leave a Comment

CONTENTS