MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế công nghiệp

Estimated reading: 5 minutes 87 views
Giới thiệu

Thiết kế công nghiệp (Industrial Design) nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm về các khía cạnh:

 • Tính hữu dụng 
 • Tính thẩm mỹ
 • Dễ vận hành
 • Khả năng giảm chi phí
 • Dễ dùng
 • An toàn cho người sử dụng

Câu hỏi: Lấy ví dụ về các sản phẩm phản ánh mỗi khía cạnh trên.

Đánh giá thiết kế công nghiệp
 • Chất lượng giao diện: Sản phẩm có dễ dùng và người dùng có thoải mái khi thao tác hay không, họ có phải thao tác quá nhiều để thực hiện một chức năng hay không…
 • Sự hấp dẫn: Sản phẩm có lôi cuốn người dùng hay không, có tạo cho họ cảm xúc đặc biệt và sự yêu thích hay không, có làm cho họ muốn sở hữu hay không,…
 • Khả năng bảo trì: Sản phẩm có bền bỉ hay không, khi hỏng có dễ sửa chữa hay thay thế hay không,…
 • Sử dụng tài nguyên: Thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng,…
 • Sự khác biệt: Thiết kế của sản phẩm có độc đáo hay không, sản phẩm có những gì khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh,… Các kiến thức bổ sung về thiết kế công nghiệp có thể xem ở file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách): PL1#6: Thiết kế công nghiệp

Leave a Comment

CONTENTS