MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xu hướng 3: Product – Service Systems

Estimated reading: 12 minutes 82 views
Khái niệm
  • Product – Service Systems (PSS) được hiểu là các hệ thống tích hợp sản phẩm và dịch vụ. PSS là một khái niệm mới, được đưa ra đầu tiên ở các nước châu Âu và đang dần trở nên phổ biến trong nghiên cứu cũng như được ứng dụng ngày càng nhiều trong công nghiệp.
  • PSS được định nghĩa bởi Goedkoop (Hà Lan) như là một tổ hợp bao gồm sản phẩm và dịch vụ được kết hợp theo tỷ lệ khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng ta đã quá quen với cách kinh doanh truyền thống, trong đó nhà sản xuất bán “sản phẩm” của mình cho khách hàng. Ở mô hình kinh doanh của PSS, công ty không chỉ bán sản phẩm (hoặc thậm chí không bán sản phẩm) mà còn cung cấp các dịch vụ kèm theo (hoặc chỉ cung cấp dịch vụ) cho khách hàng. Một số công ty lớn còn đặt mục tiêu doanh thu phần “dịch vụ” sẽ chiếm đến 80% tổng doanh thu toàn hệ thống PSS. Để hiểu về PSS, có thể xem xét một số mô hình sau:
Kết luận

Ba ví dụ trên đã góp phần giúp các bạn đọc có cái nhìn cơ bản về khái niệm PSS cũng như mô hình kinh doanh có dùng PSS. PSS hứa hẹn trở thành mô hình phổ biến trong tương lai trên toàn cầu vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

Lợi ích của PSS với người tiêu dùng
Thông qua PSS, người tiêu dùng sẽ nhận được những dịch vụ sát với nhu cầu của họ hơn, có chất lượng hơn và do đó, họ sẽ thỏa mãn hơn. Các dịch vụ này được nhà cung cấp cải tiến và điều chỉnh liên tục và người hưởng lợi chính là khách hàng.
Lợi ích của PSS với nhà cung cấp dịch vụ (doanh nghiệp)
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ có được thêm sự tin tưởng của khách hàng, mở rộng danh sách khách hàng thân thiết và nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc thỏa mãn khách hàng và khác biệt hóa dịch vụ của mình với đối thủ. Nhà cung cấp cũng có cơ hội để nâng tầm sản phẩm, dịch vụ, tiết giảm chi phí thông qua việc hợp lý hóa các sản phẩm, dịch vụ.
Lợi ích của PSS với môi trường
Mô hình PSS hạn chế tối thiểu việc sử dụng vật liệu và năng lượng, do đó, nó rất thân thiện với môi trường. Trong mô hình PSS, nhà sản xuất sản phẩm liên quan sâu hơn và lâu dài hơn với việc theo dõi, vận hành, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp sản phẩm nên hạn chế được lãng phí, tiêu hao về mặt linh kiện, năng lượng, vật liệu...và qua đó bảo vệ môi trường.
Lợi ích của PSS với xã hội
Việc đưa vào sử dụng các mô hình PSS giúp xã hội nhận thức đầy đủ hơn các vấn đề môi trường và việc tăng cường tỷ phần dịch vụ trong hệ thống PSS giúp tạo ra nhiều việc làm trong xã hội do việc sử dụng nhân công tăng.
Tổng kết

Trên đây, chúng ta vừa điểm qua khái niệm về PSS, các ví dụ về PSS trong thực tế và các lợi ích mà PSS mang lại. PSS ngày nay đã trở nên phổ biến dần ở các nước phát triển và dần thâm nhập vào các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ứng dụng PSS trong công nghiệp vẫn còn hạn chế so với tiềm năng mà nó có. Có vài lý do dẫn đến thực trạng trên: (i) nhận thức của người tiêu dùng về các lợi ích của PSS, về bản chất tốt đẹp của việc tiêu dùng “không sở hữu”, (ii) bản thân các doanh nghiệp khi chuyển từ bán sản phẩm sang cung cấp PSS gặp khó khăn khi định giá cung cấp dịch vụ cũng như phải chuyển đổi cơ cấu và cách thức kinh doanh, và (iii) bản thân quá trình “thiết kế” PSS cũng chưa có một lộ trình chuẩn, gây khó khăn lúng túng cho các doanh nghiệp khi muốn phát triển các mô hình PSS. Các bạn quan tâm sâu hơn đến chủ đề này có thể thảo luận trong topic support tại diễn đàn MES LAB

Leave a Comment

CONTENTS