MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế & Phát triển sản phẩm (2013)

Estimated reading: 0 minutes 494 views
Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm
Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng
Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm
Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng
Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm
Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept
Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Phát triển Concept – hình hài ban đầu

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng
Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn

Chương 9: Kiến trúc sản phẩm
Chương 9: Kiến trúc sản phẩm

Các bộ phận của sản phẩm đảm nhận

Chương 10: Thiết kế công nghiệp
Chương 10: Thiết kế công nghiệp

Thiết kế kiểu dáng, thẩm mỹ và ergonomics

Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm & Công nghệ in 3D
Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm & Công nghệ in 3D

Các phương thức tạo mẫu sản phẩm và

Chương 12: Thiết kế cho môi trường
Chương 12: Thiết kế cho môi trường

Thiết kế để sản phẩm thân thiện với

Chương 13: Thiết kế cho chế tạo
Chương 13: Thiết kế cho chế tạo

Thiết kế để giảm chi phí lắp ráp

Chương 14: Quản lý dự án
Chương 14: Quản lý dự án

Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Chương 15: Hạch toán kinh tế sản phẩm
Chương 15: Hạch toán kinh tế sản phẩm

Lợi ích về kinh tế Mục tiêu cuối

Phụ lục 1: Đăng ký bảo hộ sản phẩm
Phụ lục 1: Đăng ký bảo hộ sản phẩm

Bản quyền sản phẩm – Sở hữu trí

Lời kết
Lời kết

Kết luận Như vậy, thông qua các kiến

Leave a Comment

CONTENTS