MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế & Phát triển sản phẩm (2013)

Estimated reading: 0 minutes 261 views
Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?
Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?

Sản phẩm là gì và nó quan trọng

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm
Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng
Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Các hoạt động thiết kế chính
Các hoạt động thiết kế chính

Các hoạt động thiết kế chính bao gồm:

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm
Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Những điểm hấp dẫn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Những điểm hấp dẫn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Những điểm hấp dẫn Rất nhiều người say

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng
Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm? Hiểu

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm
Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept
Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Phát triển Concept – hình hài ban đầu

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng
Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn

Chương 9: Kiến trúc sản phẩm
Chương 9: Kiến trúc sản phẩm

Các bộ phận của sản phẩm đảm nhận

Chương 10: Thiết kế công nghiệp
Chương 10: Thiết kế công nghiệp

Thiết kế kiểu dáng, thẩm mỹ và ergonomics

Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm & Công nghệ in 3D
Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm & Công nghệ in 3D

Các phương thức tạo mẫu sản phẩm và

Chương 12: Thiết kế cho môi trường
Chương 12: Thiết kế cho môi trường

Thiết kế để sản phẩm thân thiện với

Chương 13: Thiết kế cho chế tạo
Chương 13: Thiết kế cho chế tạo

Thiết kế cho chế tạoClick HereNhững thông tin

Chương 14: Quản lý dự án
Chương 14: Quản lý dự án

Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Chương 15: Hạch toán kinh tế sản phẩm
Chương 15: Hạch toán kinh tế sản phẩm

Lợi ích về kinh tế Mục tiêu cuối

Phụ lục 1: Đăng ký bảo hộ sản phẩm
Phụ lục 1: Đăng ký bảo hộ sản phẩm

Bản quyền sản phẩm – Sở hữu trí

Lời kết
Lời kết

Kết luận Như vậy, thông qua các kiến

Leave a Comment

CONTENTS