MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 319 views

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?
Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?

Sản phẩm là gì và nó quan trọng

Các hoạt động thiết kế chính
Các hoạt động thiết kế chính

Các hoạt động thiết kế chính bao gồm​

Những khó khăn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Những khó khăn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Thiết kế Thiết kế là hoạt động phức

Nội dung của cuốn sách này
Nội dung của cuốn sách này

Mục đích Cung cấp đến độc giả những

Leave a Comment

CONTENTS