MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tại sao cần nghiên cứu về Thiết kế và Phát triển Sản phẩm?

Estimated reading: 7 minutes 243 views
Tại sao cần nghiên cứu và phát triển sản phẩm?
  • Có rất nhiều lý do dẫn đến sự cấp thiết phải có ngành Thiết kế và Phát triển Sản phẩm riêng biệt.
  • Lý do đầu tiên phải kể đến chính là tầm quan trọng của sản phẩm đối với mỗi doanh nghiệp, như đã đề cập ở phần trên
Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
  • Thiết kế và Phát triển Sản phẩm chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa sản phẩm, giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, xâm nhập hoặc chiếm lĩnh thị trường.
  • Thiết kế và Phát triển Sản phẩm là hoạt động quyết định đến thành bại của doanh nghiệp. Công tác Thiết kế và Phát triển Sản phẩm tốt thì doanh nghiệp thịnh vượng, và ngược lại
Blackberry thất bại do đâu?

“Blackberry thất bại do những sai lầm trong chiến lược Thiết kế và Phát triển Sản phẩm, không nhận thức được xu hướng sử dụng điện thoại thông minh kết hợp kho ứng dụng, chậm chân trong việc đưa vào màn hình cảm ứng kích thước lớn, chậm ứng phó với thay đổi trong thị hiếu người dùng”

Phân loại các dự án Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Một cách sơ bộ, có thể phân các dự án thiết kế sản phẩm thành 2 loại:

  • Thiết kế cách mạng (revolutionary design)
  • Thiết kế tiến hóa (evolutionary design).

Căn cứ của việc phân loại này dựa vào bản chất của sản phẩm được thiết kế.

Thiết kế cách mạng

Nếu sản phẩm mang tính đột phá, được tạo ra trên nền công nghệ mới hoàn toàn. Các thiết kế này thường thừa hưởng các kết quả nghiên cứu, phát minh có tầm ảnh hưởng lớn.

Thiết kế tiến hóa

Nếu sản phẩm được phát triển trên nền các công nghệ đã có và từ các sản phẩm “đời trước”, thiết kế được gọi là “tiến hóa”. Các thiết kế này thường được tiến hành để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hình 1.1. Sự tiến hóa của các xe BMW 5 series theo thời gian. Ảnh: Edmunds.com

Leave a Comment

CONTENTS