MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Ảnh hưởng của Thiết kế công nghiệp

Estimated reading: 6 minutes 120 views
Ảnh hưởng của Thiết kế công nghiệp
Thiết kế công nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sản phẩm. Ảnh hưởng này thể hiện qua 2 khía cạnh chính: Ergonomics (Công thái học) và Aesthetics (Thẩm mỹ).
Lợi ích

Thiết kế công nghiệp giúp cho sản phẩm dễ sử dụng, dễ bảo trì, bảo dưỡng. Thiết kế công nghiệp cũng giúp cho việc tương tác giữa người dùng và sản phẩm trở nên tiện lợi như đã đề cập ở phần trên. Sự tiện lợi này có được nhờ việc tinh giản giao diện và hợp lý hóa các thao tác, tối đa hóa việc sử dụng các thao tác quen và hạn chế việc người dùng phải thực hiện các thao tác lạ, khó. Thiết kế công nghiệp tốt cũng giúp cho sản phẩm trở nên an toàn, như đã nêu.

Hình 10.10. Thiết kế ergonomics của bộ bàn “Envelop desk” giúp người dùng làm việc thoải mái hơn. Nguồn: hermanmiller.com.
Dấu ấn của Thiết kế công nghiệp
Hơn cả ảnh hưởng, dấu ấn (impact) của Thiết kế công nghiệp lên sản phẩm cũng rất đậm nét. Thiết kế công nghiệp phát sinh chi phí (dành cho bản thân nó) và làm thay đổi chi phí chế tạo sản phẩm sau khi áp dụng (thường là giảm đi). Bên cạnh đó, do việc triển khai Thiết kế công nghệ, sản phẩm sẽ gánh thêm chi phí về thời gian.
Thể hiện qua sản phẩm

Dấu ấn của Thiết kế công nghiệp lên sản phẩm còn thể hiện ở chỗ nó giúp định vị giá trị của thương hiệu và của doanh nghiệp.

Hình 10.11. Quạt không cánh của Dyson. Nguồn: dyson.com.

Leave a Comment

CONTENTS