MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đánh giá Thiết kế công nghiệp

Estimated reading: 6 minutes 155 views
Đánh giá Thiết kế công nghiệp
  • Để đánh giá kết quả của quá trình Thiết kế công nghiệp có tốt hay không, người ta sử dụng bộ 5 tiêu chí: Chất lượng giao diện, Sự hấp dẫn với người dùng, Khả năng bảo trì, Sử dụng tài nguyên và Sự khác biệt về trải nghiệm.
  • Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở các mức Thấp, Trung bình, Cao hoặc được cho điểm theo thang từ 0 đến  10.Cụ thể các tiêu chí như sau:
Đánh giá
  • Việc chấm điểm có thể thực hiện trong nội bộ nhóm thiết kế hoặc mời chuyên gia đánh giá hoặc đưa lên web để người dùng tham gia đánh giá. Với mỗi tiêu chí trên, sản phẩm tích lũy được một số điểm nhất định. Tổng số điểm này sẽ cho biết kết quả đánh giá sản phẩm về mặt Thiết kế Công nghiệp.
  • Nếu muốn so sánh về mặt Thiết kế công nghiệp với sản phẩm của đối thủ, nhóm thiết kế có thể “chấm điểm” sản phẩm của đối thủ theo cách tương tự và so sánh điểm số với nhau. 
Bảng 10.1. Mẫu đánh giá Thiết kế Công nghiệp
Kết luận

Nhóm thiết kế của bạn có thể tự đặt ra một mức “ngưỡng đạt” cho sản phẩm. Nếu điểm số cuối cùng thu được lớn hơn ngưỡng đó, bạn có thể đánh dấu “Đạt” và ngược lại. Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng Thiết kế công nghiệp, bạn có thể đặt ngưỡng cao hơn. Bảng 10.1 cũng giúp nhóm thiết kế tìm ra chỗ nào cần sửa đổi để nâng cao điểm số đánh giá theo các tiêu chí và mức độ ưu tiên từng tiêu chí đã đề ra.

Tổng kết
  • Trong chương này, chúng ta đã xem xét khái niệm Thiết kế công nghiệp, các mục tiêu Thiết kế công nghiệp hướng đến khi làm sản phẩm, ảnh hưởng của Thiết kế công nghiệp đến sản phẩm ở khía cạnh ergonomics và thẩm mỹ, dấu ấn của Thiết kế công nghiệp với dự án sản phẩm, thương hiệu và doanh nghiệp. Chúng ta cũng đã tham khảo chi phí dành cho Thiết kế công nghiệp và xem xét Thiết kế công nghiệp ở các giai đoạn phát triển sản phẩm khác nhau.
  • Phần cuối chương, chúng ta đã biết cách đánh giá kết quả Thiết kế công nghiệp của một dự án sản phẩm thông qua bộ 5 tiêu chí và sử dụng bảng đánh giá mẫu.
  • Ở chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tạo mẫu sản phẩm và Công nghệ in 3D.

Leave a Comment

CONTENTS