MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo mẫu sản phẩm

Estimated reading: 4 minutes 108 views

Tạo mẫu sản phẩm

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến tạo mẫu sản phẩm và công nghệ, thiết bị tạo mẫu, đặc biệt là công nghệ và máy in 3D.
Tạo mẫu sản phẩm là gì?
Tạo mẫu sản phẩm (Prototyping) là thao tác nhằm mục đích tạo ra mẫu xấp xỉ của sản phẩm, mô tả sản phẩm một cách toàn diện hoặc ở một vài khía cạnh nhất định nhằm mục đích quan sát, thử nghiệm, kiểm tra, xác nhận về một hoặc nhiều đặc tính của sản phẩm.
Hình 11.1. Xe mẫu để thử va chạm. Nguồn: JunWang/Flickr.
Hình 11.2. Mẫu mô tả một loại xe của Toyota. Nguồn: JoshSwieringa/Flickr.
Tạo mẫu sản phẩm khi nào?
Thao tác Tạo mẫu sản phẩm có mặt ở rất nhiều công đoạn trong quá trình Thiết kế và phát triển sản phẩm. Các công đoạn dùng đến Tạo mẫu bao gồm:
  • Phát triển concept
  • Thiết kế hệ thống
  • Thiết kế chi tiết
  • Thử nghiệm và tinh chỉnh
  • Sản xuất thử
Công ty

Ở một số dự án và một số công ty, ngay cả khi lên ý tưởng sản phẩm, các nhóm thiết kế cũng tạo mẫu sản phẩm để trực quan hóa nhằm minh họa tính năng, có chế hoạt động và hình dáng sản phẩm.

Hình 11.3. Những sản phẩm đơn giản có thể làm prototype từ rất sớm trong quá trình phát triển. Nguồn: Wikipedia.

Leave a Comment

CONTENTS