MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết

Estimated reading: 2 minutes 139 views
Tổng kết
Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Tạo mẫu sản phẩm, phân loại mẫu và các ưu nhược điểm của các loại mẫu khác nhau. Chúng ta cũng đã xem xét 3 phương pháp tạo mẫu nhanh là
  1. SLA
  2. FDM
  3. SLS
Ở phần cuối, tác giả đã giới thiệu đến bạn đọc hai chủng loại máy in 3D dựa trên 2 công nghệ khác nhau và nhiều hình ảnh minh họa.

Leave a Comment

CONTENTS