MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình DFE

Estimated reading: 13 minutes 147 views
Lộ trình DFE

Để thực hiện DFE trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, một lộ trình gồm 6 bước được khuyên dùng (Trích từ sách của Ulrich và Eppinger). Suốt lộ trình này, “nhóm DFE” sẽ giám sát, đối chiếu, hướng dẫn quá trình thiết kế để sản phẩm đảm bảo chỉ tiêu môi trường đã đề ra.

6 bước của “lộ trình DFE” bao gồm:

 1. Bước 1: Kế hoạch DFE
 2. Bước 2: Xác định các tác động môi trường
 3. Bước 3: Hướng dẫn DFE
 4. Bước 4: Áp dụng DFE
 5. Bước 5: Đánh giá tác động môi trường
 6. Bước 6: Đối chiếu với mục tiêu. Nếu không đạt, quay lại bước 4
Các điều kiện để làm DFE

Các điều kiện để làm DFE bao gồm các động lực hay lý do mà doanh nghiệp nên theo đuổi DFE ở dự án này. Những động lực này có thể xuất phát từ bên trong

Mục tiêu DFE

Sau khi xác định các động lực để theo đuổi DFE, nhóm thiết kế sẽ đặt ra các “mục tiêu DFE” cho sản phẩm. Tùy từng dự án mà các mục tiêu này có thể khác nhau. Ví dụ như với ghế Setu của Herman Miller (trong sách của Ulrich và Eppinger), bộ mục tiêu DFE như sau (bảng 12.1):

Bảng 12.1. Ví dụ các mục tiêu DFE cho sản phẩm ghế của HM.
Sau khi xác định các động lực và mục tiêu của DFE
 • Nhóm thiết kế tiến hành thiết lập đội ngũ DFE để tham gia trong suốt dự án phát triển sản phẩm. Đội ngũ DFE sát cánh cùng nhóm thiết kế và có chức năng tư vấn, hướng dẫn DFE, đối chiếu, kiểm tra thiết kế sản phẩm để đảm bảo rằng các mục tiêu DFE được đáp ứng.
 • Nhóm DFE có thể bao gồm chuyên gia các ngành khác nhau, phổ biến là chuyên gia ngành vật liệu, sinh học, hóa học, môi trường, năng lượng… Bước “Kế hoạch DFE” này thường được tiến hành khi làm “Kế hoạch sản phẩm” (Chương 4, Tập 1)
Bảng 12.2. Tác động môi trường ở các giai đoạn khác nhau.
Bảng 12.3. Các câu hỏi DFE.
Bảng 12.4. Hướng dẫn DFE.
Bước 2 và bước 3 được tiến hành ở giai đoạn “Tạo và lựa chọn concept sản phẩm” (Chương 7, Tập 1).
Hình 12.7. Phương án thiết kế 1 (concept) cho sản phẩm Nhà ở. Nguồn: Reidclifford/Wikimedia Commons.
Hình 12.8. Phương án thiết kế 2 (concept) cho sản phẩm Nhà ở. Nguồn: Reidclifford/Wikimedia Commons.
Kết luận

Dựa vào đánh giá sơ bộ, phương án có thiết kế DFE tốt hơn sẽ được chọn để thiết kế chi tiết. Việc này cũng giống như công tác “sơ loại” trong công tác sàng lọc ý tưởng (xem chương 3, Tập 1) và lựa chọn concept (xem chương 7, Tập 1).

Nhiệm vụ của nhóm DFE

Nhóm DFE sẽ tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm về tác động môi trường mà sản phẩm vừa thiết kế có thể gây ra. Bảng kết quả đánh giá có dạng như bảng 12.5 (để đơn giản, phần Sản xuất và Sử dụng được lược bỏ).

Bảng 12.5. Đánh giá tác động môi trường.
Tổng kết
 • Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Thiết kế cho môi trường (DFE) và tại sao các doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm đến DFE. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về quá trình Thiết kế cho môi trường.
 • Tổng kết ngắn gọn về chương này, có thể nêu như sau:
 1. Mỗi sản phẩm đều có tác động môi trường thông qua vật liệu và năng lượng mà nó liên quan trong khi sản xuất, phân phối, sử dụng và tái chế.
 2. DFE cần giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, giảm chi phí trong khi đạt các mục tiêu môi trường.
 3. Với DFE, khi thiết kế, công ty cần phải tính đến cả lúc tiêu hủy, tái chế, tái sử dụng chứ không chỉ kết thúc trách nhiệm sau khi bán hàng. Doanh nghiệp cần có tư duy bao trùm cả vòng đời sản phẩm.
 4. DFE bắt đầu từ khi lên kế hoạch sản phẩm, đi qua phát triển concept, có dấu ấn sâu đậm ở thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết và là “hàng rào” để đánh giá thiết kế.
 5. Quá trình làm DFE bao gồm 6 bước như đã nêu

Leave a Comment

CONTENTS