MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế cho môi trường

Estimated reading: 5 minutes 109 views
Thiết kế cho môi trường là gì?
Thiết kế cho môi trường (Design for Environment – DFE) là hoạt động thiết kế được tiến hành nhằm mục đích giảm tác động môi trường của sản phẩm. DFE đóng vai trò như “hàng rào” hoặc “chỉ dẫn thiết kế” giúp định hướng quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm.
Hình 12.1. Thiết kế cho môi trường quan tâm đặc biệt đến thành phần vật liệu, cách thiết kế để dễ tái chế. Nguồn: hermanmiller.co.uk.
Tác động môi trường của sản phẩm
Mỗi sản phẩm đều có tác động môi trường nhất định, tác động này là việc sản phẩm ảnh hưởng như thế nào lên môi trường, thông qua những thay đổi mà sự có mặt của sản phẩm mang lại. Tác động này không chỉ sinh ra khi sản xuất sản phẩm mà còn sinh ra khi sản phẩm đi vào sử dụng. Tác động môi trường của sản phẩm xuất phát từ vật liệu chế tạo sản phẩm, năng lượng tiêu hao khi sản xuất, sử dụng và tái chế sản phẩm.
Tác động môi trường

Tác động môi trường là một chỉ tiêu quan trọng đối với sản phẩm. Ở mức độ vĩ mô, khi tiến hành các dự án sản xuất, doanh nghiệp phải tiến hành “đánh giá tác động môi trường” (ĐTM) của dự án. Một số tác động môi trường mà sản phẩm có thể gây ra được liệt kê như sau:

Hình 12.2. Tia tử ngoại (UV) có thể chiếu xuống mặt đất qua lỗ thủng tầng ozone do khí thải CFC từ sản phẩm. Nguồn: esu.edu.
Hình 12.3. Rác thải không được thu gom xử lý gây hại lớn đến môi sinh, đe dọa đời sống của nhiều loài động thực vật. Nguồn: maui.surfrider.org.

Leave a Comment

CONTENTS