MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế cho chế tạo

Estimated reading: 5 minutes 126 views
Giới thiệu
Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với khái niệm về Thiết kế cho chế tạo, xem xét quá trình tiến hành và các nguyên tắc để giảm chi phí lắp ráp và chế tạo sản phẩm.
Thực tế

Một thực tế phổ biến là khi thiết kế sản phẩm, nhóm thiết kế thường phải giải quyết các mục tiêu khác nhau, và nhiều trong số đó mâu thuẫn, đối nghịch với nhau (xem chi tiết về “thỏa hiệp” ở Chương 1, Tập 1).

Mục tiêu
  • Mục tiêu tối thượng của Thiết kế cho chế tạo là sản phẩm chất lượng với chi phí tối thiểu. Đó là một sản phẩm thành công về mặt kinh tế.
  • Thiết kế cho chế tạo nằm trong chuỗi các hoạt động gọi là “Thiết kế cho X”, trong đó, X có thể là “Độ tin cậy” (Reliability), “Môi trường” (Environment), hay “Lắp ráp” (Assembly). Với mỗi X, chúng ta có DFM, DFR, DFE hay DFA.
  • Thiết kế cho chế tạo được triển khai rất nhiều và thường xuyên ở khâu Thiết kế cấp độ hệ thống và Thiết kế chi tiết. Ngoài ra, ở khâu Tạo và lựa chọn concept, các nhà thiết kế cũng cần lưu tâm đến vấn đề này. Từ bên dưới, Thiết kế cho chế tạo sẽ được gọi là DFM.
Ý nghĩa của DFM
Với tư duy thông thường, thật khó có thể hình dung được tại sao việc điều chỉnh thiết kế để tiết kiệm mỗi lần lắp ráp sản phẩm 30 giây lại có ý nghĩa và đáng làm.
Hình 13.1. Thiết kế giúp giảm thời gian và chi phí lắp ráp, giảm giá thành các linh kiện, giảm chi phí hỗ trợ là lợi ích mà DFM mang lại cho nhà sản xuất. Nguồn: Wikipedia.

Leave a Comment

CONTENTS