MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết

Estimated reading: 1 minute 93 views
Tổng kết
  • Trong chương 13 này, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Thiết kế cho chế tạo (DFM) và những lợi ích nó mang lại cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về quá trình Thiết kế cho chế tạo và các quy tắc cần thiết để thiết kế đảm bảo DFM.
  • Một số số liệu thực tế liên quan đến giá thành các vật liệu thông dụng, chi phí gia công một số chi tiết phổ biến và thời gian lắp ráp một số sản phẩm sẽ được đưa ra thảo luận trên topic
    support tại diễn đàn MES Lab.

Leave a Comment

CONTENTS