MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 14: Quản lý dự án

Estimated reading: 1 minute 132 views
Quản lý dự án phát triển sản phẩm
Chương 14: “Quản lý dự án” sẽ được cung cấp cho độc giả dưới dạng file PDF. Độc giả có thể vào khu vực support sách tại diễn đàn MES Lab. để download chương này về đọc. Các nội dung support dành cho chương này cũng được cung cấp như các chương khác trong sách.
Hiểu về quản lý dự án phát triển sản phẩm
Hiểu về quản lý dự án phát triển sản phẩm

Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Các bước thực hiện quản lý dự án
Các bước thực hiện quản lý dự án

Giới thiệu Hoạt động quản lý dự án

Cơ cấu nhóm làm việc
Cơ cấu nhóm làm việc

Nhóm dự án Nhóm dự án là một

Lập bảng tiến trình dự án
Lập bảng tiến trình dự án

Bảng Tiến trình dự án Bảng Tiến trình

Xác định rủi ro của dự án
Xác định rủi ro của dự án

Bước 1: Xác định loại hình rủi ro

Mẫu thực hành: Quản lý dự án phát triển sản phẩm
Mẫu thực hành: Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Mẫu 14.1: Danh sách nhiệm vụ và nhân

Leave a Comment

CONTENTS