MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các bước thực hiện quản lý dự án

Estimated reading: 8 minutes 84 views
Giới thiệu
Hoạt động quản lý dự án cần tiến hành tuần tự các bước. Có như vậy, mới tránh được các sai sót trong quá trình vận hành, triển khai dự án trên thực tế.
Bước 1: Lên kế hoạch tổng thể
Trong bước này, nhà thiết kế sẽ phác thảo kế hoạch dự án bằng cách lựa chọn sứ mệnh, mục tiêu chung ngắn hạn và dài hạn, tiếp đến, đặt ra cho mục tiêu cho từng bộ phận, chiến lược hoặc chiến thuật để đạt các mục tiêu. Từ đó, nhà thiết kế sẽ phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt được mục tiêu.
Quản lý vòng đời sản phẩm

Tuy vậy, tầm quan trọng của kế hoạch chỉ thực sự nổi bật từ giai đoạn thiết kế (ý tưởng & concept). Khái niệm quản lý xuyên suốt các bước Phát triển sản phẩm từ khi bắt đầu cho đến lúc sản phẩm đến tay khách hàng, sau đó kết thúc vòng đời và được thu hồi, tái chế hay thải loại gọi là “Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)”. Ngày nay, PLM có thể được triển khai bằng các nền tảng phần mềm, tiêu biểu là Aras Innovator.

Bảng 14.1. Biên bản thể hiện sự thống nhất của nhóm thiết kế và nhà quản lý về việc thực hiện dự án Q.AIR.
Đối với các dự án trung bình

Đối với các dự án trung bình, như phát triển một máy in, mỗi công việc có thể tương ứng với một tuần làm việc của một nhóm nhỏ.

Đối với một dự án lớn

Đối với một dự án lớn, như phát triển một chiếc xe hơi, mỗi công việc có thể tương ứng với một tháng hay nhiều hơn với sự nỗ lực của toàn bộ phận hay một nhóm con. Với các dự án lớn, mỗi công việc được nhận dạng ở mức độ này có thể được xử lí bởi một dự án phát triển riêng cùng với kế hoạch riêng. Một cách hiệu quả để ngăn chặn việc làm dài danh sách là xem xét các công việc trong mỗi giai đoạn còn lại của việc phát triển.

Đối với quy trình phát triển

Đối với quy trình phát triển của chúng ta các giai đoạn còn lại sau khi phát triển là: thiết kế cấp hệ thống, thiết kế chi tiết, kiểm tra và tinh chế, bắt đầu sản xuất. Trong một vài trường hợp, các nỗ lực cần làm cũng giống như các dự án trước đó. Trong các trường hợp này, danh sách các công việc của dự án trước đó là một điểm khởi đầu tốt cho cho danh sách công việc mới.

Bảng 14.2. Danh sách các nhiệm vụ của dự án Q.AIR.

Leave a Comment

CONTENTS