MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Hiểu về quản lý dự án phát triển sản phẩm

Estimated reading: 8 minutes 102 views
Quản lý dự án phát triển sản phẩm
Quản lý dự án phát triển sản phẩm là lập kế hoạch, tổ chức và thiết kế quy trình thực hiện dự án, với mục đích tạo ra sản phẩm được khách hàng đón nhận nhiều nhất. Quá trình này kết thúc khi sản phẩm được đưa ra thị trường.
Nguyên tắc quản lý dự án phát triển sản phẩm
Để quản lý tốt dự án, nhà thiết kế cần thực hiện theo các nguyên tắc chung. Đó là các task (tác vụ hoặc nhiệm vụ).
Hình 15.1. Những công việc liên quan mật thiết với nhau cần được thực hiện nối tiếp để đạt hiệu quả.
Hình 15.2. Thực hiện các công việc song song sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cho dự án.
Hình 15.3. Tác vụ sóng đôi phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro.
Tác vụ sóng đôi

Tác vụ sóng đôi là loại tác vụ khiến người quản lý dự án mất công sức theo dõi, điều phối nhất do các tác vụ cần làm đồng thời và tương tác với nhau.

Tác vụ sóng đôi cũng gây ra rủi ro nhiều nhất

Tác vụ sóng đôi cũng gây ra rủi ro nhiều nhất, vì chúng ta khó biết rõ những nguy cơ phát sinh khi thực hiện tác vụ này có thể ảnh hưởng ra sao đến những tác vụ còn lại.

Leave a Comment

CONTENTS