MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Hạch toán kinh tế bằng cách nào?

Estimated reading: 4 minutes 90 views
Tổng quan
Việc không hoạch định tốt về kinh tế, khi bắt tay vào triển khai phát triển sản phẩm đã dẫn tới những quyết định đầu tư thiếu chính xác. Với một dự án kinh doanh nói chung, nhà đầu tư sẽ phải chi phí đầu tư cho rất nhiều các nội dung khác nhau, và trong suốt quá trình từ ý tưởng cho đến khi triển khai, nhà đầu tư hầu như phải đối diện liên tục với các quyết định:
  1. Tính năng này có triển khai hay không?
  2. Thứ tự nội dung đầu tư tài chính?
  3. Và mức đầu tư cho các nội dung công việc đó là bao nhiêu?
  4. Có nên đầu tư thêm thời gian để hoàn thiện và tối ưu để đưa ra được mức giá rẻ hơn cho sản phẩm?
Các bước để hoạch định kinh tế
Các quyết định này ngoài việc dựa trên các chiến lược về kinh doanh, chiến lược về sản phẩm đã được xác lập ở trước đó. Còn dựa trên kết quả dự báo về tài chính của mỗi phương án mang lại. Và việc hoạch định kinh tế trong quá trình xây dựng dịch vụ cần phải trải qua 4 bước cơ bản đó là:
  1. Lập kế hoạch doanh thu
  2. Dự báo nhu cầu tài chính cho các hoạt động
  3. Đánh giá tính khả thi về mặt tài chính
  4. Sử dụng kết quả dự báo rủi ro để đưa ra quyết định lựa chọn các phương án sẽ triển khai.
  1. Kết quả dự báo tổng nhu cầu
  2. Kế hoạch gia tăng thị phần của chúng ta khi bắt đầu đưa sản phẩm xuất hiện trên thị trường.
Kết luận

Kế hoạch doanh thu sẽ được tổng kết lại sau khi xem xét tổng hợp hai yếu tố kể trên, cùng với việc đưa ra giá bán dự kiến cho sản phẩm. Chúng ta cần lưu ý luôn đưa ra ba mức dự báo: Khả quan, trung bình, và xấu.

Leave a Comment

CONTENTS