MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Nguồn gốc, khái niệm Sở hữu trí tuệ

Estimated reading: 6 minutes 106 views
Nguồn gốc
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là một tổ chức quốc tế có mục đích nhằm đảm bảo quyền của người phát minh và chủ sở hữu tài sản trí tuệ được bảo hộ trên toàn thế giới. Các nhà phát minh, tác giả được công nhận và hưởng thành quả từ tài năng của họ.
Khái niệm
Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản trí tuệ, là khái niệm pháp lý chỉ sự bảo hộ của nhà nước đối với các thành quả lao động sáng tạo. Sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng.
Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu có thể áp dụng công nghiệp. Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp gồm:

 • Sáng chế.
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Nhãn hiệu
 • Bí mật thương mại
 • Chỉ dẫn địa lý
 • Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
Quyền tác giả

Đây là một hình thức bảo hộ của luật pháp đối với “tác phẩm gốc của tác giả”. Bạn sẽ có bản quyền từ thời tác phẩm được thể hiện dưới một dạng hình thức nhất định như: bài thơ, bài viết, status,...Quyền này được bảo hộ theo quy định về Quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ. Những loại tác phẩm có đủ điều kiện để bảo vệ bản quyền, đó là:

 • Tác phẩm nghe nhìn: chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến.
 • Bản ghi âm và bản soạn nhạc
 • Tác phẩm viết: các bài giảng, bài báo, sách và bản soạn nhạc.
 • Tác phẩm trực quan: dụ như tranh, ảnh, áp phích và quảng cáo.
 • Trò chơi video và phần mềm máy tính.
 • Tác phẩm kịch như kịch và nhạc.
Quyền đối với giống cây trồng

Đây là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được. Đối tượng của quyền này bao gồm: vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Leave a Comment

CONTENTS