MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Vai trò của sở hữu trí tuệ với các doanh nghiệp sản xuất

Estimated reading: 2 minutes 76 views
Tổng quan về sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình (kiểu dáng công nghiệp, phát minh, sáng chế, nhãn hiệu,…).
TOSY

TOSY là công ty sản xuất các dòng Robot đồ chơi thông minh và xuất khẩu qua 60 quốc gia. Khác với võng Duy Lợi hay các thương hiệu khác, TOSY khá đề cao việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp này đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và sáng chế tại tất cả các quốc gia đó, đảm bảo không có doanh nghiệp nào có thể dùng thương hiệu TOSY để cạnh tranh không lành mạnh.

Leave a Comment

CONTENTS