MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Vận dụng công cụ Sở hữu trí tuệ khi phát triển sản phẩm

Estimated reading: 8 minutes 118 views
Bước 1: Xác định rõ yêu cầu công nghệ

Doanh nghiệp cần xác định rõ cần ưu tiên theo hướng nào:

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ mới.
  • Ứng dụng công nghệ có sẵn (có thể dùng được ngay hoặc phải phát triển thêm mới có thể ứng dụng) vào sản phẩm.

Thường thì doanh nghiệp Việt không tự nghiên cứu phát triển công nghệ mới, nên vai trò của các công cụ sở hữu trí tuệ trong bối cảnh này chủ yếu là tìm kiếm các công nghệ có sẵn có tiềm năng áp dụng được.

Bước 2: Tìm hiểu những sáng chế, giải pháp đã có
Đây là bước “tìm bên trong” của phần tạo concept nằm trong giai đoạn Ý tưởng của quá trình phát triển sản phẩm.
Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của bước này là tìm kiếm các giải pháp, sángnchế,…liên quan đến vấn đề đang phát triển trên các kho dữ liệu bằng sáng chế. Việc tìm kiếm này cũng rất hữu dụng trong việc nâng cao kiến thức của nhóm phát triển sản phẩm, có thể giúp ích nhiều cho các dự án sau. Trong giai đoạn này có thể tìm thêm các kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký để tránh việc trùng lặp.

Bước 3: So sánh, làm rõ ưu nhược điểm
Nhiệm vụ chính của bước này là hệ thống hóa và so sánh các ưu nhược điểm của từng sáng chế giải pháp.
Bước 4: Ứng dụng
Trong trường hợp tự nghiên cứu công nghệ & giải pháp, doanh nghiệp nếu muốn được bảo hộ độc quyền thì có thể nộp hồ sơ đến cục sở hữu trí tuệ (đảm bảo các yếu tố: tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp).
Sở hữu trí tuệ là gì?

Có thể nói, sở hữu trí tuệ là công cụ hữu ích giúp bảo vệ tài sản trí tuệ (giải pháp, công nghệ, nhãn hiệu, kiểu dáng…) của doanh nghiệp. Đó cũng là công cụ giúp tiếp cận nhanh với các công nghệ, giải pháp, sáng chế khi thiết kế sản phẩm (khâu concept trong quy trình phát triển sản phẩm mới).

Leave a Comment

CONTENTS