MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Estimated reading: 2 minutes 230 views

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho thiết kế và phát triển sản phẩm

Cơ hội kinh doanh sản phẩm
Cơ hội kinh doanh sản phẩm

Hiểu về “Cơ hội kinh doanh” Về cơ

Phát triển ý tưởng sản phẩm
Phát triển ý tưởng sản phẩm

Hiểu về “Ý tưởng” Trong Thiết kế sản

Quá trình phát triển ý tưởng diễn ra như thế nào?
Quá trình phát triển ý tưởng diễn ra như thế nào?

Quá trình phát triển ý tưởng diễn ra

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiến hành brainstorming
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiến hành brainstorming

Giới thiệu về brainstorming (Wikipedia) Brainstorming (tiếng Việt

Mẫu thực hành: Phát triển ý tưởng
Mẫu thực hành: Phát triển ý tưởng

Mẫu đánh giá mức độ tốt của ý

Dự án minh họa đèn LED chiếu sáng
Dự án minh họa đèn LED chiếu sáng

P08427: LED lighting technologies for a sustainable entrepreneurial

Leave a Comment

CONTENTS