MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Dự án minh họa đèn LED chiếu sáng

Estimated reading: 5 minutes 194 views
P08427: LED lighting technologies for a sustainable entrepreneurial venture
Để minh họa rõ hơn các vấn đề lý thuyết trình bày trong các chương, ở cuối chương có thể sẽ có minh họa với dữ liệu từ dự án thực tế. Dự án được chọn để minh họa là dự án mang tên “LED Lighting Technologies for a Sustainable Entrepreneurial Venture” được tiến hành trong khóa học Senior Design tại Rochester Institute of Technology (RIT). Dự án này được chọn minh họa cho các bài học vì những lý do sau đây: 1) Dự án đã hoàn thành và có dữ liệu tương đối đầy đủ, 2) Sản phẩm của dự án không quá phức tạp, phù hợp với mục đích minh họa kiến thức, và 3) Dự án cho phép truy cập và tự do sử dụng dữ liệu. Từ sau đây, chúng ta sẽ gọi tắt dự án này là “Dự án LED”.
Thông tin cơ bản về dự án
Dự án LED, hoàn thành năm 2008, là sự kết hợp của “Multidisciplinary Senior Design” tại RIT và EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường) của Mỹ.
Kết quả của dự án
Rất nhiều dự án khác từ thực tế sẽ được đưa lên topic hỗ trợ học viên để các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu dữ liệu. Đây là nguồn tư liệu quý cho những người học để làm thiết kế các dự án sau này
Sản phẩm của dự án LED (phải) và so sánh với sản phẩm truyền thống (trái)
Hình ảnh thực tế từ hoạt động của nhóm thiết kế sản phẩm. Hình chụp website dự án.
  • Hệ thống tài liệu ghi lại toàn bộ quá trình làm dự án, các dữ liệu liên quan. Dù là sản phẩm nhỏ, đơn giản nhưng tài liệu rất đầy đủ. Hình chụp website dự án tại www.edge.rit.edu/edge/Resources/public/CurrentProjects
  • Rất nhiều chi tiết các dự án như thế này được cung cấp tại website: http://edge.rit.edu/edge/Resources/public/CurrentProjects
Tổng kết

Các dự án này sẽ được chọn lọc để giới thiệu đến các bạn trên các topic hỗ trợ người dùng sách nhằm minh họa rõ hơn cho các vấn đề bạn được học và giúp bạn có cái nhìn chân thực hơn về các dự án thiết kế và phát triển sản phẩm.

Leave a Comment

CONTENTS