MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm

Estimated reading: 14 minutes 146 views
Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm
  • Ở phần trên, thông qua bước tạo concept, nhóm thiết kế đã tạo ra được một tập hợp vài mẫu concept khả dĩ đáp ứng được các đòi hỏi của khách hàng và phù hợp với các thông số đề ra.
  • Việc lựa chọn này không phải dễ dàng vì bản thân các concept còn ở mức rất khái quát, các cơ sở để lựa chọn hầu như chưa rõ ràng.
  • Thêm vào đó, việc chọn lựa phải được tiến hành sao cho kết quả cuối cùng làm hài lòng tất cả mọi người. Ngoài ra, trong số những concept không được chọn, vẫn có nhiều chi tiết hay và nhóm thiết kế phải có cách nào đó để tận dụng những ưu điểm này.
Quá trình lựa chọn

Quá trình lựa chọn cũng cần chứa đựng logic nội tại để khi ghi chép vào hồ sơ dự án, những người làm các dự án tương lai, khi tham khảo hồ sơ, có thể hiểu được tại sao lại có quyết định lựa chọn concept như vậy.

Các phương pháp lựa chọn khả dĩ
Trên thực tế, để lựa chọn một trong số những giải pháp, chúng ta có nhiều cách. Như đã nói một phần ở chương 3 khi sàng lọc ý tưởng, chúng ta có những phương pháp sau để ra quyết định lựa chọn:
Phương pháp ma trận quyết định (nhắc lại)
Phương pháp ma trận quyết định đã được giới thiệu ở chương 3 để sàng lọc ý tưởng. Đây là phương pháp có tính định lượng, khách quan và dễ áp dụng nên được sử dụng rất phổ biến trong các quyết định lựa chọn. Kết quả lựa chọn bằng phương pháp ma trận quyết định có tính tập trung, hướng đích cao, thỏa mãn tất cả những người tham gia bầu chọn và dễ dàng lưu trữ cũng như giải thích lý do lựa chọn.
Nhắc lại chương 3:

Ma trận quyết định có cấu tạo như bảng 7.1 sau:

Bảng 7.1. Mô hình của phương pháp ma trận quyết định
Lấy ví dụ là dự án LED
Giả sử chúng ta có 2 mô đun là mô đun năng lượng và mô đun chiếu sáng. Với mỗi mô đun, chúng ta có vài mẫu concept và yêu cầu đặt ra là phải chọn 1 concept tối ưu cho mỗi mô đun này. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp ma trận quyết định cho từng mô đun. Bảng 7.2 biểu diễn ma trận quyết định áp dụng cho các concept của mô đun chiếu sáng.
Bảng 7.2. Ma trận quyết định áp dụng cho 5 concept của mô đun chiếu sáng.
Bảng 7.3. Phần bên trái của ma trận quyết định ở bảng 7.2
Bảng 7.4. Phần bên phải của ma trận quyết định ở bảng 7.2
Tối ưu concept của hệ thống

Giả sử rằng, sau khi lựa chọn concept, với mô đun chiếu sáng, chúng ta thu được một concept tối ưu. Tương tự như vậy, với mô đun lưu trữ năng lượng, chúng ta thu được một concept tối ưu khác. Để có concept tối ưu của hệ thống, chúng ta sẽ kết hợp 2 concept tối ưu của 2 mô đun này. Nếu sự kết hợp này không làm phát sinh xung đột, concept hệ thống này sẽ được chọn

Đánh giá

Giống như bản chất của quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, việc lựa chọn concept sản phẩm cũng rất linh hoạt. Tùy quy mô dự án cũng như đặc thù sản phẩm mà chúng ta áp dụng cách làm phù hợp. Phương pháp ma trận quyết định được dùng nhiều do những ưu điểm của nó đã được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, với một số sản phẩm đơn giản hoặc có tính đặc thù thiên về nghệ thuật hoặc cảm tính, có thể các phương pháp khác vẫn sẽ được dùng.

Mục đích của lựa chọn concept
  • Chọn ra mẫu concept tốt nhất mà bên cạnh đó, chúng ta còn phải xem những mẫu “không tốt” có ưu điểm gì có thể tận dụng để bổ sung vào những chỗ còn thiếu khuyết của mẫu được chọn, từ đó hoàn thiện concept cuối cùng.
  • Việc lựa chọn concept bằng phương pháp ma trận quyết định cho khả năng thành công của sản phẩm cao hơn vì tính khoa học và khách quan của nó (trong hầu hết các trường hợp). Tuy nhiên, trong những dự án đặc thù, cũng có thể cân nhắc dùng các phương pháp khác. Thang điểm khi đánh giá ở phương pháp ma trận quyết định có thể chọn bất kỳ (1 đến 5 hoặc 1 đến 10,…) tùy thuộc vào nhóm thiết kế.
Kết luận

Sau khi chọn và hoàn thiện được concept cuối cùng, nhóm thiết kế sẽ chuyển sang thử nghiệm concept này với khách hàng tiềm năng và ước lượng quy mô thị trường, sản lượng bán ra dự kiến. Các vấn đề này sẽ được xem xét ở chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng (Thử nghiệm concept).

Leave a Comment

CONTENTS