MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Tạo concept sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 88 views

Mẫu thực hành: Tạo concept sản phẩm

Làm rõ vấn đề:
Hãy ghi ở bên dưới, với dự án của bạn, khách hàng là ai, nhu cầu chính là gì, các thông số cơ bản
Tìm bên ngoài
Hãy liệt kê những thao tác tìm bên ngoài mà bạn đã dùng. Đánh giá xem nguồn nào là tốt nhất với dự án của bạn.
Tìm bên trong
Hãy ghi ở bên dưới, với dự án của bạn, nhóm thiết kế ra những ý tưởng/giải pháp gì
Khảo sát hệ thống
Hãy vẽ sơ đồ cây công nghệ cho vài mô đun của concept bạn đang làm
Khảo sát hệ thống
Hãy phân tích ưu nhược điểm của vài giải pháp mà bạn xem xét dùng.
Chốt lại concept
Hãy vẽ mô tả sơ đồ/cấu trúc của 5 concept bạn tạo ra cho dự án của mình.

Leave a Comment

CONTENTS