MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình tạo mẫu concept

Estimated reading: 20 minutes 156 views

Các bước tạo mẫu concept

Làm rõ vấn đề
Ở bước này, nhóm thiết kế sẽ cùng nhau xem xét lại mục tiêu và phạm vi dự án (thông qua bản Nhiệm vụ - Mission Statement) về khách hàng cũng như các công nghệ có thể dùng. Nhóm thiết kế cũng xem xét các nhu cầu khách hàng đã thu thập được và bảng kê thông số sản phẩm đã làm ở chương 6
Vận dụng hiểu biết

Ngoài việc có trong tay các thông số kỹ thuật, việc vận dụng hiểu biết về sản phẩm cũng như điều kiện sử dụng sản phẩm thực tế có vai trò rất quan trọng khi tạo concept. Những hiểu biết này cần dựa trên quan sát khách hàng, tham khảo tài liệu, truy vấn kinh nghiệm đã có và vận dụng các kiến thức về công thái học (ergonomics) và nhiều thứ khác. Có thể rèn luyện những kỹ năng này thông qua thực hành các dự án.

Sau khi làm rõ vấn đề, nhóm thiết kế có thể chuyển qua bước tiếp theo.
Thực chất của việc “tìm bên ngoài” là tìm xem liệu đã có giải pháp cho concept mà nhóm đang cần thiết kế hay chưa? Nếu có thể tìm được, nhóm thiết kế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngày nay, nguồn để tìm rất đa dạng

Sau khi “tìm bên ngoài”, các thành viên sẽ chuyển qua bước tiếp theo.

Tìm bên trong
Bước “tìm bên ngoài” đã giúp cho nhóm thiết kế có được những hình dung cơ bản về concept, về những cơ cấu cần có, những công nghệ cần đưa vào,…Ở bước “tìm bên trong” này, nhóm thiết kế sẽ “tự mình” đề ra các ý tưởng ban đầu, sơ khai cho sơ đồ chức năng của concept cũng như ý tưởng thiết kế cho từng bộ phận của concept. Hình 7.1 mô tả sơ đồ chức năng của concept mà nhóm đề xuất.
Công việc

Ở bước này, các thành viên trong nhóm sẽ cố gắng đề xuất ra thật nhiều giải pháp thiết kế cho các phần của concept dựa trên kết quả của công tác “tìm bên ngoài” kết hợp với chính hiểu biết của các thành viên trong nhóm. Nói một cách khoa học, nhóm thiết kế sẽ cố gắng tạo ra một “không gian giải pháp” để sau này có thể có nhiều sự lựa chọn, kết hợp khác nhau tạo thành nhiều mẫu concept khả dĩ.

Thực tế thì với dự án LED

Thực tế thì với dự án LED, các thành viên trong nhóm đề ra một số giải pháp sau dành cho concept cũng như cho 2 mô đun của concept (mô đun cấp điện và mô đun chiếu sáng). Các hình dưới đây trích từ báo cáo dự án LED minh họa cho điều này.

Hình 7.1. Sơ đồ chức năng của concept hệ thống đèn LED. Nguồn: dự án LED của RIT.
Hệ thống đèn LED

Giải pháp tổng thể cho concept sản phẩm hệ thống đèn LED.(Thảo luận trên diễn đàn về các giải pháp này trong mục support)

Hình 7.2. Giải pháp có tên “Quick Concept Generation”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT
Hình 7.3. Giải pháp có tên “PV Briefcase”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Hình 7.4. Giải pháp có tên “PV Briefcase”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Giải pháp cho mô đun năng lượng

Bên dưới là các giải pháp cho mô đun năng lượng (đã tinh chỉnh)

Hình 7.5. Giải pháp có tên “Community Bike”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Hình 7.6. Giải pháp có tên “Community PV”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của
Hình 7.7. Giải pháp có tên “Treadle Pedal”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Hình 7.8. Giải pháp có tên “Walking Induction Band”. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Kết luận

Với các giải pháp đưa ra, nhóm thiết kế đã thực hiện xong việc “tìm bên trong”

Khảo sát hệ thống
Sau khi tìm bên ngoài và tìm bên trong như 2 bước trên đã nêu, nhóm thiết kế thu được hàng chục giải pháp khả dĩ cho các mô đun chức năng khác nhau của sản phẩm. Với những dự án lớn hơn, số lượng giải pháp có thể lên đến hàng trăm.
Tinh gọn
 • Để ra được các concept cuối cùng và để “tinh gọn” lại số lượng cũng như nâng cao chất lượng concept, nhóm thiết kế tiến hành công tác “khảo sát hệ thống”. Bản chất của việc làm này là nhóm thiết kế xem xét, đánh giá và chọn những giải pháp phù hợp cho mỗi chức năng (giảm lượng và tăng chất), nghiên cứu kết hợp các giải pháp với nhau.
 • Mỗi sự kết hợp đúng sẽ cho chúng ta một concept. Ở cuối bước tạo mẫu concept, chúng ta cần khoảng 10 – 20 mẫu để đem ra so sánh, lựa chọn và hoàn thiện tiếp theo.
Đánh giá các giải pháp
 • Việc đánh giá các giải pháp có thể thực hiện bằng nhiều cách: đánh giá cảm quan, đánh giá trên cơ sở biểu quyết, đánh giá trên cơ sở so sánh ưu/nhược điểm,…Các kỹ thuật đánh giá này cũng tương tự như các kỹ thuật sàng lọc ý tưởng đã nêu ở chương 3.
 • Ở đây, chúng ta xem xét thêm 2 cách đánh giá: Sử dụng cây công nghệ để loại trừ nhanh các giải pháp không khả thi và Đánh giá trên cơ sở so sánh ưu/nhược điểm. Chúng ta có thể áp dụng cây công nghệ để “sàng lọc thô” các giải pháp, sau đó phân tích so sánh ưu/nhược điểm để loại bỏ tiếp một số công nghệ, nếu cần.
Cây công nghệ
 • Cây công nghệ là một dạng đồ thị hình nhánh cây, trong đó chia nhỏ các công nghệ thành các lớp công nghệ con và trên cơ sở đó, nhóm thiết kế có thể quyết định xem với concept mình làm, công nghệ nào sẽ khả thi, công nghệ nào cần bỏ.
 • Bằng các này, nhóm có thể nhanh chóng khoanh vùng được các công nghệ có thể sử dụng. Hình 7.10 mô tả cây công nghệ về giải pháp “Lưu trữ và Nhận năng lượng”.
Hình 7.10. Cây công nghệ cho giải pháp lưu trữ và nhận năng lượng. Nguồn: Ulrich & Eppinger
Kết luận
 • Bằng cách xây dựng cây công nghệ này, đối chiếu với mô đun của concept chúng ta đang làm, chúng ta có thể thấy được “nhánh cây” nào dùng được, “nhánh cây” nào không dùng được.
 • Từ đó, chúng ta giảm số lượng công nghệ không khả thi đi và tập trung cho các công nghệ khả thi để nâng cao chất lượng. Các bạn có thể thử đề
  xuất cây công nghệ cho sản phẩm của mình hoặc của dự án LED ở phần cuối của chương này (thực hành).
Mục đích
 • Cây công nghệ có thể giúp nhanh chóng giảm số lượng giải pháp, bỏ đi những giải pháp không khả thi. Khi còn lại một số nhỏ giải pháp, nếu cần sàng lọc thêm, chúng ta có thể áp dụng phương pháp so sánh ưu nhược điểm.
 • Phương pháp này tương đối dễ hình dung: Liệt kê ưu điểm, nhược điểm của từng giải pháp rồi chọn lấy những giải pháp có nhiều ưu điểm hơn và ít nhược điểm hơn, so với tình hình sản phẩm cụ thể mà chúng ta đang làm.
 1. Sản sinh năng lượng: Mặt trời, Cơ cấu quay cơ học, Bàn đạp, Dây kéo
 2. Lưu trữ năng lượng: Pin, Lò xo, Tụ điện, Trạm lưu trữ chung
 3. Concept sản phẩm: Tiếp đó, mỗi giải pháp về mô đun năng lượng kết hợp với một giải pháp về mô đun chiếu sáng, nếu khả thi, sẽ cho ta một concept sản phẩm.
Tổng kết
 • Mỗi giải pháp về sản sinh năng lượng kết hợp với một giải pháp về lưu trữ năng lượng, nếu khả thi, sẽ cho chúng ta một giải pháp về mô đun năng lượng.
  Bằng cách kết hợp các giải pháp với nhau một cách đúng đắn, chúng ta sẽ thu được một tập hợp nhiều mẫu concept khả thi để đem ra so sánh với nhau, kết hợp, bổ sung, cải tiến để có được concept tối ưu cuối cùng.
 • Số lượng concept tạo ra ở bước này thường vào khoảng 10 – 20 concept. Với những dự án nhỏ như dự án đèn LED, số lượng concept tạo ra có thể ít hơn.
 • Sau khi thu được tập hợp concept, chúng ta sẽ chuyển sang “Lựa chọn concept sản phẩm”

Leave a Comment

CONTENTS