MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo concept sản phẩm

Estimated reading: 6 minutes 138 views

Tạo concept sản phẩm

Tạo concept sản phẩm
 • Đây là hoạt động tiếp sau việc Xác lập thông số sản phẩm. Nó là bước cực kỳ quan trọng trong dự án Thiết kế và Phát triển Sản phẩm và mang tính quyết định đối với thành bại của dự án.
 • Đến chương này, các bạn hẳn đã hình dung ra trình tự tương đối “tự nhiên” của một dự án phát triển sản phẩm điển hình: Doanh nghiệp bắt đầu với việc phát hiện cơ hội, nảy ra ý tưởng, hoàn thiện và khả thi hóa ý tưởng bằng các kế hoạch cụ thể.
 • Tiếp theo, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu nhu cầu khách hàng với sản phẩm để từ đó xác lập các thông số, tính năng cần có của của sản phẩm làm cơ sở cho việc hình thành nên hình hài cụ thể của sản phẩm để phát triển chi tiết và hoàn thành.
Concept là gì ?
 • Concept được hiểu là hình hài ban đầu của sản phẩm, là sự mô tả sơ lược và xấp xỉ về sản phẩm. Concept có thể ở dạng “working”, nghĩa là có thể hoạt động được như sản phẩm sau này. Loại working concept thường gặp là các mẫu thử vật lý, các mẫu alpha hay beta của sản phẩm.
 • Concept cũng có thể ở dạng “non working”, nghĩa là nó chỉ có tác dụng mô tả hình hài sản phẩm mà không thể hoạt động được. Các loại “non-working” concept có thể gặp bao gồm các bản vẽ, các mô hình 3D hay mock-up,…
Bước Phát triển mẫu concept trong quá trình Thiết kế
Bước này thường được diễn ra sau khi thu thập nhu cầu khách hàng và xác lập thông số sản phẩm. Tuy nhiên, cá biệt với một số dự án và một số công ty có triết lý thiết kế “fail early” (thất bại sớm), concept được phát triển ngay khi đề xuất ý tưởng. Tuy nhiên, dù hoạt động phát triển concept diễn ra ở giai đoạn nào của quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm thì nó cũng có những điểm chung sẽ được xem xét trong phần đầu của chương này.
Theo thống kê

Thông thường hoạt động tạo mẫu concept chiếm khoảng 5% tổng kinh phí dành cho toàn dự án Thiết kế và Phát triển Sản phẩm. Chính vì việc ít tốn kém như vậy nên các nhóm thiết kế luôn cố gắng tạo càng nhiều concept càng tốt và đầu tư nhiều thời gian cho việc tạo mẫu này, bởi vì như đã nói, mẫu concept có vai trò rất quan trọng đối với sản phẩm cuối cùng nên cần được đầu tư làm cẩn thận, tỉ mỉ. Thông thường, các nhóm thiết kế dành khoảng 15% tổng thời gian thiết kế sản phẩm để tạo mẫu concept.

 1. Có sản phẩm nào đang hiện hữu trên thị trường mà chúng ta có thể “học hỏi” và áp dụng thiết kế của nó vào concept sản phẩm của mình hay không? (Ví dụ: đèn LED)
 2. Concept mà chúng ta làm ra có đáp ứng hết các nhu cầu mà khách hàng đòi hỏi cũng như có các thông số phù hợp với đề xuất đã đưa ra hay không?
 3. Để xây dựng concept sản phẩm nhanh chóng, chúng ta phải tiến hành theo trình tự nào?

Trong cuốn sách Product Design and Development, Ulrich và Eppinger đã đề xuất quá trình tạo mẫu concept bao gồm các bước chính như sau: Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các bước này.

 1. Làm rõ vấn đề
 2. Tìm bên ngoài
 3. Tìm bên trong
 4. Khảo sát hệ thống

Leave a Comment

CONTENTS