MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Estimated reading: 1 minute 186 views

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn sàng mua hay không? Có thể bán bao nhiêu sản phẩm?

Thử nghiệm concept sản phẩm
Thử nghiệm concept sản phẩm

Thử nghiệm concept sản phẩm Thăm dò phản

Hình thức thăm dò
Hình thức thăm dò

Chọn hình thức thăm dò Việc thăm dò

Đo lường phản hồi
Đo lường phản hồi

Đo lường phản hồi Về cơ bản, với

Mẫu thực hành: Thăm dò phản hồi khách hàng
Mẫu thực hành: Thăm dò phản hồi khách hàng

Mẫu thực hành: thăm dò phản hồi khách

Tổng kết sách
Tổng kết sách

Các bạn thân mến,Như vậy, các bạn đã

Leave a Comment

CONTENTS