MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đo lường phản hồi

Estimated reading: 9 minutes 154 views
Đo lường phản hồi
Về cơ bản, với những phản hồi bên trên của khách hàng chúng ta cần thêm một số thông tin để có thể ước lượng doanh số sau này. Những thông tin này bao gồm:
Số lượng tiêu thụ hàng năm của sản phẩm
Số lượng tiêu thụ hàng năm của sản phẩm (tất cả các sản phẩm tương tự đang bán) hay còn gọi là Quy mô thị trường. Các báo cáo thị trường từ các công ty nghiên cứu hoặc một số tổ chức chính phủ có thể cung cấp những số liệu như thế này. Ký hiệu là N
Mức độ “phủ sóng” sản phẩm
Mức độ “phủ sóng” sản phẩm của bạn trên các kênh bán hàng. Nó thể hiện khả năng “gặp” sản phẩm của bạn của khách hàng. Bạn “phủ sóng” càng nhiều, càng dày thì cơ hội bán càng cao. Ký hiệu là A.
Xác suất mua của khách hàng (P)
Xác suất mua của khách hàng (P) là thông số tiếp theo bạn cần. Xác suất này có thể tính ra từ phản hồi khách hàng thu được.
Công thức kinh nghiệm
  • Công thức kinh nghiệm sau đây được dùng để ước lượng xác suất này:
  • P = 0.4 x [%A] + 0.2 x [%B]
  • Trong đó, %A là tỷ lệ số người chọn câu trả lời A (chắc chắn mua) và %B là tỷ lệ số người chọn câu trả lời B (khả năng sẽ mua). Trong topic support, chúng ta sẽ cùng thảo luận tại sao lại dùng công thức này.
Dự báo doanh số
Việc dự báo doanh số là cần thiết để doanh nghiệp kiểm tra khả năng bán, khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh sản phẩm để từ đó đưa ra các quyết định về việc thay đổi thiết kế, chuyển hướng phân khúc, nếu cần. Trong trường hợp dự báo doanh số khả quan, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để tiếp tục đẩy nhanh dự án.
Công thức tính

Thông thường, doanh số bán hàng (Q) dự kiến được tính bằng công thức đơn giản sau:

Q = N x A x P

Nâng cao doanh số
Nhìn vào công thức dự báo doanh số, chúng ta cũng thấy được các các để nâng cao doanh số, như sau:
Yếu tố ảnh hưởng
Cũng có nhiều trường hợp, kết quả dự báo sai khác so với doanh số thực. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc này. Có thể kể đến như sau:
Sau khi thăm dò
Sau khi thăm dò phản hồi từ khách hàng và dự báo doanh số như kỳ vọng của doanh nghiệp đặt ra cho sản phẩm, nhóm thiết kế sẽ nhận được quyết định concept sẽ được phát triển tiếp, ở mức độ chi tiết. Các kỹ thuật để làm thiết kế chi tiết và các vấn đề liên quan đến giai đoạn sau của quá trình phát triển sản phẩm sẽ được trình bày ở tập 2.

Leave a Comment

CONTENTS