MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Thăm dò phản hồi khách hàng

Estimated reading: 2 minutes 150 views

Mẫu thực hành: thăm dò phản hồi khách hàng

Xác định mục đích thăm dò:
Hãy ghi ra đây mục đích tiến hành thăm dò của bạn gì.
Chọn đối tượng & hình thức thăm dò
Hãy ghi ra đây đối tượng thăm dò của bạn là ai, và các mô tả về họ. Việc này nhằm giúp bạn xác định đúng đối tượng (thăm dò đúng chỗ). Hãy ghi rõ hình thức thăm dò bạn sẽ chọn.
Giới thiệu concept:
Bạn chọn cách nào để giới thiệu concept với khách hàng? Hãy ghi ra đây những nội dung mà bạn sẽ đưa cho khách hàng xem để họ hiểu về concept của bạn.
Câu hỏi thăm dò
Hãy ghi ra các câu hỏi thăm dò dành cho sản phẩm của bạn.
Đo lường phản hồi và dự báo doanh số:
Hãy tính các thông số và dự báo doanh số

Leave a Comment

CONTENTS