MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thử nghiệm concept sản phẩm

Estimated reading: 7 minutes 93 views

Thử nghiệm concept sản phẩm

Thăm dò phản hồi từ khách hàng
Cho đến đây, chúng ta đã chọn và hoàn thiện được một concept tương đối hoàn chỉnh, tối ưu. Việc tiếp theo cần làm trước khi đi vào thiết kế chi tiết chính là thử nghiệm concept này với phản ứng của người dùng. Bước này được gọi là “Thăm dò phản hồi từ khách hàng” hay “Thử nghiệm concept”
 1. Concept được chọn đã tối ưu chưa, có cần sửa thêm gì không?
 2. Thị trường mục tiêu của sản phẩm đã xác định đúng chưa? Có phát sinh thêm phân khúc khách hàng nào mới hay không? Có cần làm thêm các dòng sản phẩm phái sinh cho các phân khúc mới này không?
 3. Với phản hồi của khách hàng thu được, khi phát hành, sản phẩm kỳ vọng sẽ bán được bao nhiêu đơn vị?
 4. Concept đã sẵn sàng để đi vào thiết kế chi tiết tiếp theo hay chưa?
 1. Ở lần thử nghiệm này, sản phẩm còn rất sơ khai về thiết kế và tính năng, mới ở mức concept, chưa có thiết kế chi tiết
 2. Thử nghiệm này chủ yếu nhằm xác định hành vi mua của khách hàng với sản phẩm tương lai để qua đó ước lượng doanh số bán sản phẩm.
Quá trình thăm dò phản hồi từ khách hàng
Việc thăm dò phản hồi từ khách hàng có thể được tiến hành qua trình tự như sau:
 1. Xác định mục đích thăm dò
 2. Chọn đối tượng thăm dò
 3. Chọn hình thức thăm dò
 4. Dự báo doanh số
Xác định mục đích thăm dò
Việc “xác định mục đích thăm dò” chính là xác định xem nhóm thiết kế cần biết những thông tin gì sau khi thăm dò phản hồi từ khách hàng.
Mục đích
 • Một cách chung nhất, khi thăm dò, mục đích của nhóm thiết kế là trả lời được các câu hỏi như đã nêu bên trên về sự tối ưu của concept, về sự đúng đắn của việc xác định thị trường mục tiêu, về khả năng bán sản phẩm và cuối cùng, concept đã sẵn sàng để làm tiếp hay chưa.
 • Xác định rõ các mục tiêu này, nhóm thiết kế sẽ chọn được đúng đối tượng để thăm dò, đưa ra được các hình thức và câu hỏi thăm dò phù hợp nhằm thu được kết quả tốt nhất.

Leave a Comment

CONTENTS